Produkter

Kapitalgruppen VISTALs verksamhet kännetecknas av trovärdighet, tillförlitlighet, erfarenhet och kunskap, vilket bekräftas av otaliga certifikat och erkännanden från våra internationella partners.

VISTAL-gruppen, som för närvarande har ca 380 anställda, kan erbjuda:

konstruktioner av kolstål, legeringsstål, rostfritt stål och aluminium inom brobygge, varv, offshore, tillverkning, vindenergi, miljöskydd och telekommunikation,

• montering av broobjekt på plats,
• stålverksmaterial,
• fartygsreparationer,
• tung mekanisk bearbetning av stora ytor,
• varmförzinkning,
• service av skär- och svetsutrustning,
• projektering,
• icke-förstörande provning av svetsade konstruktioner.