Historik

Vistal Gdynia S.A. grundades 1991. Det största avtrycket under sina 24 verksamma år har företaget gjort i brobyggarbranschen där man färdigställt drygt 130 objekt i Polen och Skandinavien.

År 2008 ändrades bolagets juridiska status från Sp. z o.o till S.A. Samtidigt skedde en kraftig utbyggnad av företagets faciliteter vid ul. Hutnicza 40, där man numera äger mark med en total yta på ca 5 ha. Där har man inrättat bl.a. 5 produktionshallar, varav en hall som möjliggör prefabricering och montering av stora och tunga stålkonstruktioner. Hallen har moderna arbetsstationer för skärning, avfasning och märkning av plåtar, en lina för svetsning av konstruktioner med hjälp av svetskranar, samt en produktionslina för automatsvetsning. På området finns även en modern anläggning för korrosionskyddsbehandlingar, där man kan utföra blästring, metallisering, målning och torkning av tillverkade stålkonstruktioner.

År 2008 strukturerades företaget om till 3 bolag:
– Vistal Gdynia S.A. – sköter ledning, finansiering samt anskaffning och uppföljning av kontrakt
– Vistal Konstrukcje Sp. z o.o. – sköter prefabricering av konstruktioner
– Vistal Mosty Sp. z o.o. – erbjuder platsmontering av konstruktioner på byggen

Samtidigt har företaget färdigställt en monteringsplats i hamnen i Gdynia på sammanlagt ca 1 ha för egna behov med direktåtkomst till Östersjön. Platsen ligger vid Nabrzeże Indyjskie (Indien-hamnen), där man bl.a. tillverkade ro-ro-hamnramper åt svenska kunder samt byggde fartygsöverbyggnader och fartygssektioner i samarbete med en norsk kund.

2009 tog man ytterligare ett steg i företagsutvecklingen när man bildade bolaget Vistal Steel Sp. z o.o, som arbetar med: – handel med stålverksprodukter, och levererar sådana till gruppen, samt Vistal Eko Sp. z o.o. – prefabricering av stålkonstruktioner av rostfritt stål och aluminium, samt miljöskyddsrelaterade projekt. Företagets kontinuerliga utveckling ställer även krav på kvalitetssatsningar, varför man införde kvalitetsledningssystemen ISO 9001:2009 och PN-EN 3834.2007. Det ökande antalet tillverkade konstruktioner ledde till att man köpte 3 ha mark i närheten av Gdynia som har förstärkts och gjorts till uppläggsplats för Gruppens material.

År 2010 togs ännu ett viktigt steg i företagets utveckling, när man införde ledningssystem för arbetsmiljö (BHP) OHSAS 18001:2007 samt miljöstandarden ISO 14001 i början av året.

Ett viktigt steg för företaget våren 2010 var förvärvandet av en 100 %-ig aktiemajoritet i bolaget Euro-Cynk Gdynia Sp. z o.o. Bolaget har bl.a. en förzinkningsanläggning vid egen kaj. Man arbetar även med reparationer av alla typer av fartyg. I samband med köpet av företaget Euro-Cynk Gdynia Sp. z o.o. utvidgades Gruppen med två andra bolag: Vistal Ocynkownia Sp. z o.o. och Vistal Shipyard Sp.z o.o., som erbjuder bl.a. prefabricering och montering av rörledningar, icke-förstörande provning samt service av skär- och svetsutrustning.

I samband med köpet av aktier i bolaget Euro-Cynk Gdynia Sp. z o.o. blev Vistal Gdynia S.A. ägare till hälften av den längsta kajen i hamnen i Gdynia, nämligen Nabrzeże Węgierskie (450 löpmeter för eget bruk). Den genomgår för närvarande en modernisering för att vara bättre anpassad till stora projekt för offshorebranschen och vindenergibranschen, men även andra kunder som kräver obehindrad tillgång till havsbassängen.

Bolaget Vistal Wind Power Sp. z o.o. bildades ur det tredje bolaget, Gdynia Shipdesign Sp. z o.o., som fanns i företagets Euro-Cynk Gdynia Sp.z o.o.:s ägo och som utöver projekteringsarbeten även har fått till uppgift att koordinera arbeten med stålkonstruktioner inom vindenergibranschen och offshore-industrin.

Under 2011 fortsatte trenden med en ökning av andelen exporter i de årliga intäkterna. Samtidigt implementerades certifieringarna DIN 18800-7 Klass „E” Ril och DIN Fb.10, vilka ger möjlighet till byggande av dynamiskt belastade konstruktioner för västeuropeiska marknader.

För att möta den ökande efterfrågan på våra tjänster har vi ökat vår produktionskapacitet. I början av 2012 bildades Gruppens nästa bolag, Vistal Pref Sp.z o.o., med en produktionsanläggning i Czarna Białostocka.

Under första kvartalet av 2013 påbörjades bygget av Gruppens största och modernaste produktionsanläggning. Tack vare det nya produktionskomplexet kommer vi att kunna ta oss an även de största och mest komplexa konstruktioner. Tack vare den nya produktionshallen på vår kaj i Gdynia-hamnen kommer produktionskapaciteten att öka till 4 000 ton per månad, vilket innebär ytterligare ökning av vår exportkapacitet.

2013 medförde även organisatoriska förändringar i Vistal-gruppen. Man genomförde en konsolidering av Vistal Mosty Sp. z o.o. och Vistal Konstrukcje Sp. z o.o. I och med denna övertogs Vistal Konstrukcje Sp. z o.o. av Vistal Mosty Sp. z o.o. som samtidigt bytte namn från Vistal Mosty Sp. z o.o. till Vistal Construction Sp. z o.o. I en andra konsolidering gick Vistal Euro-Cynk Sp. z o.o. samman med Vistal Shipyard Sp. z o.o. Vid sammanslagningen övertogs Vistal Shipyard Sp. z o.o. av Vistal Euro-Cynk Sp. z o.o. som samtidigt bytte namn från Vistal Euro-Cynk Sp. z o.o. till Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. Dessa sammanslagningar var följden av att man ändrade policyn för hur projekten får genomföras. Genom att kombinera den tekniska kompetensen hos Vistal Shipyard Sp. z o.o. med Vistal Euro-Cynk Sp. z o.o.:s erfarenhet och de möjligheter som kommer med dess läge, kommer vi att kunna erbjuda våra kunder bättre villkor när det gäller reparationer av flytfarkoster, bygge av nya flytfarkoster eller deras element, fartygsutrustning (tillverkning och montering av rör) samt tillverkning av stålkonstruktioner. Genom konsolidering av produktionskapaciteten och breddning av arbetsfältet kommer Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. att kunna stärka sin marknadsposition och utöka aktiviteten till nya områden.