Broar

Kapitalgruppen VISTAL erbjuder totalåtagande vid framtagning av brokonstruktioner av stål, dvs. tillverkning av konstruktionen, korrosionskyddsbehandling i fabriken och på platsen för montering, samt montering på byggplatsen. Brokonstruktioner av stål står för ca 80 % av Gruppens intäkter och därför har tillverkning och montering av sådana blivit den mest utvecklade delen av vår verksamhet. Tack vare våra ingenjörer och vår välutrustade specialmaskinspark samt dedikerade specialutrustning kan vi arbeta med tillverkning och flera broobjekt samtidigt – även med Polens största broar. Vi har kunnat lägga fler än 130 genomförda broprojekt bakom oss.

VISTAL tillverkar såväl små stålkonstruktioner som t.ex. plattformar/bryggor för produktionshallar som väger några ton samt gångbroar, som stora konstruktioner t.ex. bron över floden Wisła i Puławy som väger 10 000 ton, är 1 038,2 m lång och 22,3 m bred. Vår specialitet är bågbroar. Bron i Puławy som vi byggde 2008 är för närvarande den största bågbron i Polen – konstruktionen har en spännvidd på 208 m. Vi har även genomfört montage av en bro med rekordlång spännvidd (375 m!), nämligen Solidaritetsbron i Płock. Vi bygger också öppningsbara broar enligt ”projektera och bygg”-principen. När vi har fått förtroende att uppföra ett objekt tar vi hand om hela processen, dvs. projektering, tillverkning av monteringsfärdiga brokonstruktionselement, transport till byggplatsen, montering och korrosionskyddsbehandling. Vi använder oss av olika monteringsmetoder – från den traditionella direkt från land- eller vattenbaserade transportmedel, till påskjutning i längsled eller i tvärled. En speciell variant är när montering sker från pråmar, på vilka konstruktioner transporteras vattenvägen från vår produktionsanläggning till byggplatsen och där man med hjälp av domkrafter hissar upp dem på stöd. Vi åtar oss alla typer av monteringsuppdrag, under alla förhållanden och i varje terräng. Vi har gällande behörighetsintyg: nr 49/M/10 utställt av IBDiM (Väg- och broforskningsinstitutet) i Warszawa för tillverkning/montering av konstruktioner för järnvägsbroar, vägbroar, kombinerade järnvägs- och vägbroar samt gångbroar utan spännviddsbegränsning. Certifikatet gäller för brobyggen enligt följande system (statiska): friliggande, kontinuerliga, rambroar, bågbroar och upphängda broar, med konstruktion av bärande balkar av fackverkstyp eller med hela väggar, utförda i vanligt stål, högkvalitetsstål eller specialstål, av plåtar med standardtjocklekar.

Nedan några av våra tidigare projekt:

• Bågbro, Grzechotki 2008, 1 000 t
• Bågbro över Wisła, Puławy 2008, 10 000 t
• Marie-Curie Skłodowska-bron över Wisła, Warszawa 2013, 10 000 t
• Viadukt, Aleja Grunwaldzka, Gdańsk 2011, 1 353 t
• Gryllefjord-bron, Norge 2013, 1 200 t
• Jana Pawła II-bron, Gdańsk 2001, 820 t
• Gång- och cykelbro, Mandal, Norge 2012, 534 t
• Öppningsbara broar, Elbląg 2012, 267 och 104 t
• Kompositbro över järnvägsspår, Grossbeeren, Tyskland 2013, 140 t
• Gång- och cykelbro, Norrköping, Sverige 2012, 125 t
• Öppningsbar bro, Małe Swornegacie, 2013 r.
• Viadukt, Ringleden runt Trestadsområdet (Gdańsk, Gdynia, Sopot), 2008, 4 500 t
• Bro över Wisła, Płock 1994, 450 t
• Bro över Wisła, Zakroczym 1993, 3 500 t