Om Oss

Verksamhetsprofil

 

Vi är en ledande tillverkare av stålkonstruktioner och har varit aktiva på den europeiska marknaden sedan 1991. Med över 20 års erfarenhet av framtagning av stålkonstruktioner för bygg-, energi-, skepps- och offshore-industri har vi kapacitet att genomföra ett stort urval av kompletta projektarbeten: från framtagning av projektdokumentation till prefabricering, korrosionsskydd, transport och slutmontering på plats. Vi är verksamma i Polen och utomlands. Till vårt förfogande har vi en modern produktionsbas med all nödvändig specialutrustning. Vi arbetar i enlighet med europeiska och branschspecifika standarder, vilket verifieras av våra certifieringar. Vår största tillgång är våra anställda ̶̶– en grupp erfarna specialister, som garanterar professionellt genomförande av varje projekt. Vi känner tillfredsställelse när våra samarbetspartners blir nöjda, vilket de bekräftar genom nya uppdrag och projekt.

 

ÖVER HAVEN UT I VÄRLDEN

 

Vi är mycket fördelaktigt placerade i norra Polen. Våra viktigaste tillverkningsresurser och de två kajerna, Indyjskie och Węgierskie, finns i Gdynia, vilket ger direkt tillgång till Östersjön. Detta gör det möjligt för oss att montera ihop stora konstruktioner på plats och leverera dessa sjövägen till slutdestinationer över hela världen. Dock används även inlandsvattenvägar för att nå olika platser i Polen.