pl en sv

Wybrane dane finansowe

Dane skonsolidowane kwartalne po I kwartale 2017 roku

W tys. PLN 1 Q 2017 1 Q 2016 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 105 560 80 715
 30,80%
Zysk brutto ze sprzedaży 13 347
15 690
– 14,90%
EBITDA 8 416
10 988
– 23,40%
EBIT 4 265
7 146
– 40,30%
Marża EBIT (%) 4,00% 8,85% – 4,85 p.p.
Marża EBITDA (%) 7,96% 13,61% – 5,65 p.p.
Zusk brutto 6 128
4 622
  32,60 %
Zysk netto 4 351
4 793
– 9,20 %
Marża netto (%) 4,12% 5,94% – 1,82 p.p.


Dane skonsolidowane za okres 2012 – 2016

W tys. PLN FY 2016 FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012
Przychody ze sprzedaży 463 377 410 313 322 361 283 390 230 213
EBIT 22 364 27 965 27111 23 515 -17
Marża EBIT (%) 4,82% 6,82% 8,41% 8,30% -0,01%
EBITDA 38 293 42 075 39 580 34 248 10 833
Marża EBITDA (%) 8,26% 10,25% 12,28% 12,09% 4,71%
Zysk brutto 6 754 19 011 16 284 15 459 2 960
Marża brutto (%) 1,46% 4,63% 5,05% 5,46% 1,29%
Zysk netto 8 887 14 228 12 283 20 386 1 148
Marża netto (%) 1,92% 3,47% 3,81% 7,19% 0,50%