pl en de sv ru

Wybrane dane finansowe

Dane skonsolidowane kwartalne po trzech kwartałach roku 2016

W tys. PLN 1-3 Q 2016 1-3 Q 2015 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 326 095 300 153 +8,6%
Zysk brutto ze sprzedaży 51 120 45 484 +12,4%
EBITDA 33 328 35 167 – 5,2%
EBIT 21 384 23 966 – 10,8%
Marża EBIT (%) 6,6% 8,0% -1,4 p.p.
Marża EBITDA (%) 10,2% 11,7% – 1,5 p.p.
Zusk brutto 11 081 17 525 – 36,8 %
Zysk netto 14 406 13 267 +8,6 %
Marża netto (%) 4,4% 4,4% +0,0p.p.


Dane skonsolidowane za okres 2011 – 2015

W tys. PLN FY 2015 FY 2014 FY 2013 FY 2012 FY 2011
Przychody ze sprzedaży 410 313 322 361 283 390 230 213 247 588
EBIT 27 965 27111 23 515 -17 20467
Marża EBIT (%) 6,82% 8,41% 8,30% -0,01% 8,27%
EBITDA 42 075 39 580 34 248 10 833 31 356
Marża EBITDA (%) 10,25% 12,28% 12,09% 4,71% 12,66%
Zysk brutto 19 011 16 284 15 459 2 960 11 529
Marża brutto (%) 4,63% 5,05% 5,46% 1,29% 4,66%
Zysk netto 14 228 12 283 20 386 1 148 9 580
Marża netto (%) 3,47% 3,81% 7,19% 0,50% 3,87%