pl en sv

Archiwalne Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 22 czerwca 2018 r.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie dnia 22 czerwca 2018 r.

Plik audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów

Projekty uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności za 2017 r. zamieszczone są na stronie internetowej – podstrona pn. Raporty Okresowe.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 12 maja 2017 r.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie dnia 12 maja 2017 r.

Pliki audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia:

część 1

część 2

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów

Projekty uchwał

Uzasadnienie projektów niektórych uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności za 2016 r. zamieszczone są na stronie internetowej – podstrona pn. Raporty Okresowe.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 31.05.2016

Plik audio

Podjęte uchwały

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – 31.05.2016

Ogłoszenie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie dnia 31.05.2016

Projekty uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu

Uzasadnienie projektów uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 29.04.2016

pliki audio z WZA 29.04.2016: 

cz. 1 – plik audio nr 1 , 

cz. 2 – plik audio nr 2

podjęte uchwały

Informacje dotyczące ZWZ – 2016:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 29.04.2016 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

Projekty uchwał i Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 2015:

Podjęte uchwały

Plik audio WZA 30.04.2015

Informacje dotyczące ZWZ – 2015:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ

Projekty uchwał

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 2014 :

Plik audio – 25 kwietnia 2014 (piątek), godz. 11.00, ul. Ejsmonda 2, 81-409 Gdynia, Hotel Nadmorski

 

Informacje dotyczące ZWZ – 2014: 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistal Gdynia S.A. 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów

Projekty uchwał 

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. za rok 2013