pl en sv

Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 15 października 2018 r.

Podjęte uchwały

Plik audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 15 października 2018 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów

Projekty uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu

Opinia Rady Nadzorczej Spółki

Plan połączenia spółek Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ze spółką Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Oświadczenia o stanie księgowym Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o. o. na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Załącznik nr 2 do Oświadczenia o stanie księgowym Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o. o. na dzień 31 sierpnia 2018 r.

____________________________________________________________________________________________________

 

Inne dokumenty :

Regulamin Walnego Zgromadzenia