pl en sv

Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 22 czerwca 2018 r.

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie dnia 22 czerwca 2018 r.

Plik audio z przebiegu Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów

Projekty uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności za 2017 r. zamieszczone są na stronie internetowej – podstrona pn. Raporty Okresowe.

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Inne dokumenty :

Regulamin Walnego Zgromadzenia