pl en de sv ru

Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 12 maj 2017 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów

Projekty uchwał

Uzasadnienie projektów niektórych uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności za 2016 r. zamieszczone są na stronie internetowej – podstrona pn. Raporty Okresowe.

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Inne dokumenty :

Regulamin Walnego Zgromadzenia