pl en sv

Raporty bieżące – 2017

Raport bieżący 73/2017 – Wezwania do zapłaty od ING Bank Śląski S.A. (17.10.2017 g. 14:29)

Raport bieżący 72/2017 – Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta do czasowego wykonywania obowiązków Członka Zarządu Emitenta (16.10.2017 g. 16:09)

Raport bieżący 71/2017 – Zmiana Lidera Konsorcjum na zadaniu Obwodnica Skawiny (16.10.2017 g. 16:05)

Raport bieżący 70/2017 – Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta. (10.10.2017 g. 12:49)

Raport bieżący 69/2017 – Wypowiedzenie umowy przez Deutsche Bank Polska S.A. (09.10.2017 g. 16:41)

Raport bieżący 68/2017 – Wypowiedzenie umowy przez PORR S.A. (09.10.2017 g. 13:59)

Raport bieżący 67/2017 – Wezwania z banków Credit Agricole i PKO. (09.10.2017 g. 13:42)

Raport bieżący 66/2017 – Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego spółki zależnej od Emitenta. (06.10.2017 g. 14:36)

Raport bieżący 65/2017 – Złożenie przez Zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta. (05.10.2017 g. 08:23)

Raport bieżący 64/2017 – Wypowiedzenie umowy spółce zależnej przez PKO Faktoring S.A. (04.10.2017 g. 12:32)

Raport bieżący 63/2017 – Wypowiedzenie umowy przez Duro Felguera. (04.10.2017 g. 10:10)

Raport bieżący 62/2017 – Żądanie wypłaty z gwarancji bankowej. (04.10.2017 g. 10:03)

Raport bieżący 61/2017 – Żądanie wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej (03.10.2017 g. 14:07)

Raport bieżący 60/2017 – Odstąpienie od umowy (02.10.2017 g. 13:50)

Raport bieżący 59/2017 –  Żądanie wypłaty z gwarancji bankowej. (29.09.2017 g. 19:33)

Raport bieżący 58/2017 – Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego i ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta. (29.09.2017 g. 15:35)

Raport bieżący 57/2017 – Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta. (29.09.2017 g. 15:17)

Raport bieżący 56/2017 – Wypowiedzenie umów kredytowych BOŚ spółką zależnym od Emitenta. (29.09.2017 g. 10:24)

Raport bieżący 55/2017 – Złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości spółek zależnych od Emitenta i wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego spółki zależnej od Emitenta. (29.09.2017 g. 10:13)

Raport bieżący 54/2017 – Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta. (28.09.2017 g. 14:14)

Raport bieżący 53/2017 – Podjęcia przez Vistal Gdynia S.A. decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. (28.09.2017, g. 14:10)

Raport bieżący 52/2017 – Wypowiedzenie umowy kredytu PKO BP S.A. (28.09.2017, g. 10:30)

Raport bieżący 51/2017 – Roszczenie Duro Felguera (28.09.2017, g. 09:15)

Raport bieżący 50/2017 – Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Vistal Infrastructure sp. z o.o. (27.09.2017, g.15:56)

Raport bieżący 49/2017 – Wypowiedzenie umowy z BOŚ S.A. spółce zależnej. (27.09.2017, g. 15:44)

Raport bieżących 48/2017 – Wypowiedzenie umów z BOŚ S.A. (27.09.2017, g. 12:40)

Raport bieżący 47/2017 – Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta.   (26.09.2017 g. 17:40)

Raport bieżący 46/2017 – Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu Spółki  za I półrocze 2017 r.  (26.09.2017 g. 17:31)

Raport bieżący 45/2017 – Odstąpienie od Umowy z Metrostav S.A. (26.09.2017 g. 09:20)

Raport bieżący 44/2017 –  Wypowiedzenie umowy kredytowej BGŻ BNP Paribas spółce zależnej. (25.09.2017 g. 12:40)

Raport bieżący 43/2017 – Wypowiedzenie umów kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. (25.09.2017 g. 11:41)

Raport bieżący 42/2017 – Wypowiedzenie Umowy kredytu w rachunku bieżącym Bank BGŻ BNP Paribas S.A. spółce zależnej. (25.09.2017 g. 8:40)

Raport bieżący 41/2017 – Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przez spółkę zależną Vistal Construction sp. z o.o. (22.09.2017 g. 15:52)

Raport bieżący 40/2017 – Wypowiedzenie Umowy kredytu w rachunku bieżącym PKO BP S.A.  spółce zależnej. (22.09.2017 g. 14:11)

Raport bieżący 39/2017 – Wypowiedzenie Umowy kredytu PKO BP S.A. spółki zależnej (22.09.2017 g. 13:37)

Raport bieżący 38/2017 – Korekta aktualizacji wyceny długoterminowych kontraktów. (22.09.2017 g. 8:42)

Raport bieżący 37/2017 – Pisma z Banków ING i BOŚ. (21.09.2017 g. 14:43)

Raport bieżący 36/2017 – Wypowiedzenia umów kredytowych Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (21.09.2017 g. 13:05)

Raport bieżący 35/2017 – Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosku o  ogłoszenie upadłości spółki zależnej Vistal Offshore sp. z o.o. (20.09.2017, g. 13:26)

Raport bieżący 34/2017  – Informacje od BGK S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz PKO Faktoring S.A. (19.09.2017 g. 15:55)

Raport bieżący 33/2017 – Cofnięcie wniosku o ogłoszeniu upadłości spółki zależne Vistal Offshore sp. z o.o. (19.09.2017, g. 12:35) 

Raport bieżący 32/2017 – Wypowiedzenie umów kredytowych przez BGK S.A. (18.09.2017, g. 10:52)

Raport bieżący 31/2017 – Cofnięcie wniosku o ogłoszeniu upadłość spółki zależnej Vistal Eko sp. z o.o. (15.09.2017, g. 20:46)

Raport bieżący 30/2017 – Pismo z PZU S.A. (15.09.2017 g. 20:41)

Raport bieżący 29/2017 – Informacja o rozmowach z Bankami i statusie umów kredytowych (14.09.2017 g. 17:15)

Raport bieżący 28/2017 – Złożenie wniosków o ogłoszenie upadłości spółek zależnych od Emitenta. (13.09.2017 g. 19:15)

Raport bieżący 27/2017 – Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu Spółki za I półrocze 2017 r. (09.09.2017 g. 15:57)

Raport bieżący 26/2017 – Aktualizacja wyceny długoterminowych kontraktów budowlanych oraz odpisy aktualizujące wartość należności (data: 09.09.2017 g. 15:48)

Raport bieżący 25/2017 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie i montaż obiektów mostowych w Norwegii.  (data: 29.08.2017 g. 19:25cy )

Raport bieżący 24/2017 – Rozpoczęcie negocjacji z Zarządem Portu Morskiego Gdynia S.A. (data: 28.08.2017 g. 08:58)

Raport bieżący 23/2017 – Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. (data: 16.08.2017 g. 15:51)

Raport bieżący 22/2017 – Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (data: 16.08.2017 g. 15:45)

Raport bieżący 21/2017 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie zamówienia w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu (data: 28.07.2017 g. 14:21)

Raport bieżący 20/2017 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu (data: 04.07.2017 g. 09:33)

Raport bieżący 19/2017 – Zawarcie aneksu do umowy z KUKE S.A. o udzielanie gwarancji  (data: 20.06.2017 g. 14:18)

Raport bieżący 18/2017 – Zawarcie aneksu do umowy z PZU S.A. o udzielanie gwarancji (data: 29.05.2017 g. 18:20)

Raport bieżący 17/2017 – Rejestracja spółki zależnej (data: 29.05.2017 g. 09:15)

Załącznik do Raportu bieżącego 16/2017 

Raport bieżący 16/2017 – Zmiana Statutu Spółki (data: 12.05.2017 g. 15:54)

Raport bieżący 15/2017 – Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 maja 2017r. (data: 12.05.2017 g. 15:43)

Załącznik do Raportu bieżącego 14/2017

Raport bieżący 14/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 12 maja 2017r. (data: 12.05.2017 g. 15:36)

Załącznik do Raportu bieżącego 13/2017

Raport bieżący 13/2017 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 12 maja 2017r. (data: 12.05.2017 g. 15:29)

Raport bieżący 12/2017 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (data: 12.05.2017 g. 15:22)

Raport bieżący 11/2017 – Rejestracja spółki zależnej (data: 09.05.2017 g. 14:05)

Raport bieżący 10/2017 – Zmiana w składzie Zarządu Vistal Gdynia S.A. (data: 28.04.2017 g. 17:37)

Raport bieżący 9/2017 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie konstrukcji mostu w Norwegii (data: 26.04.2017 g. 14:57)

załącznik do Raportu bieżącego 8/2017

Raport bieżący 8/2017 – Zmiany w Statucie Spółki (data: 14.04.2017 g. 15:12)

załącznik do Raportu bieżącego 7/2017

Raport bieżący 7/2017 – Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 12 maja 2017r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (data: 14.04.2017 g. 14:54)

załącznik do Raportu bieżącego 6/2017

Raport bieżący 6/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (data: 14.04.2017 g. 14:06)

Raport bieżący 5/2017 – Utworzenie spółek zależnych (data: 11.04.2017 g. 16:13)

Raport bieżący 4/2017 – Zawarcie szeregu umów z Konecranes (data: 03.04.2017 g. 15:45)

Raport bieżący 3/2017 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska SA  (data: 17.03.2017 g. 16:42)

Raport bieżący 2/2017 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku (data: 31.01.2017 g. 10:43)

Raport bieżący 1/2017 – Zawiązanie spółki przez spółki zależne (data: 11.01.2017 g. 23:59)