pl en sv

Raporty bieżące – 2017

Raport bieżący 23/2017 – Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A.

Raport bieżący 22/2017 – Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

Raport bieżący 21/2017 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie zamówienia w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu

Raport bieżący 20/2017 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu

Raport bieżący 19/2017 – Zawarcie aneksu do umowy z KUKE S.A. o udzielanie gwarancji 

Raport bieżący 18/2017 – Zawarcie aneksu do umowy z PZU S.A. o udzielanie gwarancji

Raport bieżący 17/2017 – Rejestracja spółki zależnej

Załącznik do Raportu bieżącego 16/2017

Raport bieżący 16/2017 – Zmiana Statutu Spółki

Raport bieżący 15/2017 – Informacja o powołaniu członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 maja 2017r.

Załącznik do Raportu bieżącego 14/2017

Raport bieżący 14/2017 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 12 maja 2017r.

Załącznik do Raportu bieżącego 13/2017

Raport bieżący 13/2017 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 12 maja 2017r.

Raport bieżący 12/2017 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 11/2017 – Rejestracja spółki zależnej

Raport bieżący 10/2017 – Zmiana w składzie Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Raport bieżący 9/2017 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie konstrukcji mostu w Norwegii

załącznik do Raportu bieżącego 8/2017

Raport bieżący 8/2017 – Zmiany w Statucie Spółki

załącznik do Raportu bieżącego 7/2017

Raport bieżący 7/2017 – Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 12 maja 2017r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

załącznik do Raportu bieżącego 6/2017

Raport bieżący 6/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 5/2017 – Utworzenie spółek zależnych

Raport bieżący 4/2017 – Zawarcie szeregu umów z Konecranes

Raport bieżący 3/2017 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska SA

Raport bieżący 2/2017 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Raport bieżący 1/2017 – Zawiązanie spółki przez spółki zależne