pl en sv

Kalendarz korporacyjny

Data Opis
30 kwietnia 2018 Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
30 maja 2018 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2018 roku
28 września 2018 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2018 roku
29 listopada 2018 Publikacja rozszerzonego raportu za III kwartał 2018 roku