pl en sv

Kalendarz korporacyjny

Data Opis
03 kwietnia 2017 Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2016 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016
12 maja 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
30 maja 2017 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2017 roku
02 października 2017 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2017 roku
29 listopada 2017 Publikacja rozszerzonego raportu za III kwartał 2017 roku