pl en sv

Akcje spółki na GPW

Vistal Gdynia S.A., przydzieliła wszystkie Akcje Oferowane. Inwestorom przydzielono łącznie 4.210.000 akcji. Inwestorzy instytucjonalni objęli 3.610.000 akcji, natomiast inwestorzy indywidualni 600.000 akcji. Stopa redukcji w transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 50,8%. Nowi akcjonariusze objęli łącznie 29,6% akcji Spółki. Spółka pozyskała w ramach oferty publicznej 50,5 mln zł brutto.