pl en sv
Warszawa
Warszawa
Warszawa

Most Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Termin realizacji: lipiec 2009 – maj 2012

Lokalizacja: Warszawa

Tonaż: 11 888 t

Zakres : Wykonany przez firmę Vistal Gdynia S.A. most MD-31 jest obiektem dziesięcioprzęsłowym o ustroju statycznym wielkoprzęsłowej belki ciągłej o łącznej długości 795,0 m. Konstrukcję nosną stanowi stalowy, jednokomorowy dźwigar skrzynkowy o zmiennej wysokości konstrukcyjnej od 3.25m do 8,5 m, współpracujący z żelbetową płytą zespoloną. Na konstrukcję obiektu MD-31, składają się niezależne mosty oznaczone umownie:

 • most M-1 z trasą tramwajową wraz z ciągiem rowerowo-pieszym
 • most M-2 z jezdnią południową
 • most M-3 z jezdnią północną

Pozostałe dane techniczne mosty MD-31 przez Wisłę :

 • ciężar konstrukcji stalowej  : 11.888, 82 t
 • rozpiętość przęseł : L = 45,0 +65,0+110,0+160,0+110,0+66,66+2 x 66,67+60,0+45 m
 • szerokość obiektu : B = 6,8 – 10,3 m
 • konstrukcja podpór : filary i przyczółki żelbetowe

Montaż mostu przeprowadzono metodami nasuwanie podłużnego, metodami bezpośrednimi z zastosowaniem żurawi oraz metodą ” heavy lifting”.

Specyfika projektu:

 • prefabrykacja
 • montaż
 • zabezpieczenie antykorozyjne
 • transport przęseł na barkach rzeką Wisłą

Kierownik Projektu : Paweł Salak, Vistal Construction Sp. z o.o.