pl en sv

Raporty okresowe – 2017

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal

Stanowisko biegłego rewidenta dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Stanowisko biegłego rewidenta dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego dotyczące stanowiska biegłego rewidenta dotyczącego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego dotyczące stanowiska biegłego rewidenta dotyczącego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Raport ESPI Psr

SPRAWOZDANIA KWARTALNE

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r.

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r.

Raport ESPI QSr 3/2017

 

Raport ESPI Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2017

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2017 r.

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2017

 

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE

 

SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE :

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta KPMG. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016

Raport ESPI R rok 2016

 

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE:

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie Zarządu GK Vistal Gdynia S.A.

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta KPMG. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2016

Raport ESPI RS 2016