pl en sv

Raporty bieżące z poprzednich lat

Rok 2016

Raport bieżący 60/2016 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie zadania pn. Projekt E6 Tana Bru w Norwegii. (data: 29.11.2016 g. 15:00)

Raport bieżący 59/2016 – Wybór biegłego rewidenta (data: 28.11.2016 g. 15:38)

Raport bieżący 58/2016 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie zamówienia pn. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73. (data: 23.11.2016 g. 12:20)

Raport bieżący 57/2016 – Zawarcie aneksu do umowy z AXA TUiR S.A. (data: 18.11.2016 g. 15:24)

Raporty bieżące 56/2016 – Zmiana w składzie Zarządu Vistal Gdynia S.A. (data: 16.11.2016 g. 18:22)

Raport bieżący 55/2016 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska SA (data: 16.11.2016 g. 15:16)

Raport bieżący 54/2016 – Odwołanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. Projekt E6 Tana Bru w Norwegii. (data: 15.11.2016 g. 17:38)

Raport bieżący 53/2016 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA (data: 14.11.2016 g. 14:46)

Raport bieżący 52/2016 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Credit Agricole Bank Polska SA (data: 14.11.2016 g. 14:38)

Raport bieżący 51/2016 – Zawarcie umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. (data: 07.11.2016 g. 15:07)

Raport bieżący 50/2016 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. Projekt E6 Tana Bru w Norwegii. (data: 04.11.2016 g. 14:49)

Raport bieżący 49/2016 – Zawarcie szeregu umów na wykonanie konstrukcji stalowych (data: 04.11.2016 g. 13:54)

Raport bieżący 48/2016 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie konstrukcji dźwigu portowego (data: 27.10.2016 g. 14:24)

Raport bieżący 47/2016 – Oddalenie przez KIO odwołania Budimex S.A. w przetargu na wykonanie zamówienia pn. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej. (data: 05.10.2016 g. 16:20)

Raport bieżący 46/2016 – Podpisanie znaczącej umowy na wykonanie kontenerów hotelowych (data: 03.10.2016 g. 13:18)

Raport bieżący 45/2016 – Zawarcie aneksów oraz umów kredytowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (data: 27.09.2016 g. 14:58)

Raport bieżący 44/2016 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie zamówienia Remont mostu Cłowego nad rzeką Odrą w Szczecinie (data: 21.09.2016 g. 19:21)

Raport bieżący 43/2016 – Odwołanie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej (data: 12.09.2016 g. 14:40)

Raport bieżący 42/2016 – Zawarcie aneksów oraz umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A. (data: 06.09.2016 g. 16:00)

Raport bieżący 41/2016 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie zamówienia Budowa Mostu zwodzonego nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie (data: 02.09.2016 g. 14:41)

Raport bieżący 40/2016 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej (data: 31.08.2016 g. 12:37)

Raport bieżący 39/2016 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia Remont mostu Cłowego nad rz. Odrą w Szczecinie (data: 24.08.2016 g. 13:59)

Raport bieżący 38/2016 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia Budowa mostu zwodzonego nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie (data: 22.08.2016 g. 14:29)

Raport bieżący 37/2016 – Podpisanie aneksu do znaczącej umowy ramowej na wykonanie kontenerów hotelowych (data: 09.08.2016 g. 12:15)

Raport bieżący 36/2016 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie i montaż dźwigów. (data: 05.07.2016 g. 17:06)

Raport bieżący 35/2016 – Aktualizacja hipoteki na rzecz Credit Agricole Bank Polska S.A.

Raport bieżący 34/2016 – Aktualizacja hipoteki i zastawu na rzecz Credit Agricole Bank Polska S.A.

Załącznik do Raportu bieżącego 33/2016

Raport bieżący 33/2016 – Rejestracja połączenia VISTAL Gdynia S.A. z Holby Investments sp. z o.o. oraz Marsing Investments sp. z o.o.

Załącznik do Raportu bieżącego 32/2016

Raport bieżący 32/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 31 maja 2016r.

Załącznik do Raportu bieżącego 31/2016

Raport bieżący 31/2016 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 31 maja 2016r.

Raport bieżący 30/2016 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Credit Agricole Bank Polska SA

Raport bieżący 29/2016 – Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia VISTAL Gdynia S.A. z Holby Investments sp. z o.o. oraz Marsing Investments sp. z o.o.

Raport bieżący 28/2016 – Zawarcie aneksu do umowy z PZU S.A. o udzielenie gwarancji kontraktowych

Załącznik do raportu bieżącego 27/2016

Raport bieżący 27/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 29 kwietnia 2016r.

Raport bieżący 26/2016 – Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A., w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015

Załącznik do raportu bieżącego 25/2016 – treść uchwał

Raport bieżący 25/2016 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 29 kwietnia 2016r.

Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 24/2016

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego 24/2016

Raport bieżący 24/2016 – Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 31 maja 2016r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Załącznik do Raportu bieżącego 23/2016

Raport bieżący 23/2016 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 22/2016 – Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia VISTAL Gdynia S.A. z Holby Investments Sp. z o.o. oraz Marsing Investments Sp. z o.o.

Raport bieżący 21/2016 – Zawarcie aneksu do umowy z KUKE S.A. o udzielenie gwarancji kontraktowych

Załącznik do Raportu bieżącego 20/2016

Raport bieżący 20/2016 – Zamiar połączenia Vistal Gdynia S.A. ze spółkami zależnymi Marsing Investments sp. z o.o. i Holby Investments sp. z o.o.

Raport bieżący 19/2016 – Podpisanie znaczącej umowy z Metrostav AS o wartości 49,9 mln złotych

Załącznik do Raportu bieżącego 18/2016

Raport bieżący 18/2016 – Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 29 kwietnia 2016r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Załącznik do Raportu bieżącego 17/2016

Raport bieżący 17/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 16/2016 – Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Raport bieżący 15/2016 – Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą Spółki wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący 14/2016 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie zamówienia pn. Obwodnica Skawiny Etap II

Raport bieżący 13/2016 – Rekomendacja wypłaty dywidendy

Raport bieżący 12/2016 – Transakcja na udziałach spółek zależnych

Raport bieżący 11/2016 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. Obwodnica Skawiny Etap II

Raport bieżący 10/2016 – Podpisanie znaczących umów na wykonanie kontenerów hotelowych

Raport bieżący 9/2016 – Transakcja na udziałach w spółkach zależnych

Raport bieżący 8/2016 – Zmiana nazwy spółki zależnej

Raport bieżący 7/2016 – Ustanowienie hipotek

Raport bieżący 6/2016 – Przeniesienie Działu Generalnego Wykonawstwa do spółki zależnej.

Raport bieżący 5/2016 – Spełnienie się warunku wejścia w życie znaczącej umowy z Budimex S.A. o wartości 71,6 mln złotych

Raport bieżący 4/2016 – Zawarcie umowy z AXA TUiR S.A. o udzielenie gwarancji w ramach limitu

Raporty bieżący 3/2016 – Przedterminowy wykup obligacji serii B

Raport bieżący 2/2016 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący 1/2016 – Ustanowienie hipoteki

Rok 2015

Raport bieżący 71/2015 – Podpisanie umowy ramowej przez spółkę zależną Vistal Gdynia S.A.

Raport bieżący 70/2015 – Zawarcie aneksów do umów kredytowych z ING Bankiem Śląskim SA

Raport bieżący 69/2015 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Credit Agricole Bank Polska SA

Raport bieżący 68/2015 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski SA

Raport bieżący 67/2015 – Aneksy do Umów kredytowych z Credit Agricole Bank Polski S.A.

Raport bieżący 66/2015 – Zawiadomienie o przedterminowym wykupie akcji obligacji serii B

Raport bieżący 65/2015 – Podpisanie znaczącej umowy z Budimex S.A. o wartości 71,6 mln złotych.

Raport bieżący 64/2015 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej obiektów mostowych w Sztokholmie.

Raport bieżący 63/2015 – Podpisanie Umowy z firmą z branży offshore.

Raport bieżący 62/2015 – Aneksy do Umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący 61/2015 – Zawarcie aneksu do umowy limitu gwarancyjnego z STU Ergo Hestia SA

Raport bieżący 60/2015 – Złożenie oferty o najniższej cenie w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie odcinka Obwodnicy Skawiny Etap II

Raport bieżący 59/2015 – Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Alior Bank SA

Raport bieżący 58/2015 – Aktualizacja hipoteki

Raport bieżący 57/2015/K – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z PKO BP SA – KOREKTA

Raport bieżący 57/2015 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z PKO BP SA

Raport bieżący 56/2015 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski SA

Raport bieżący 55/2015 – Zawarcie znaczącej umowy z firmą z branży marine na wykonanie bloków statku

Raport bieżący 54/2015 – Ustanowienie hipoteki

Raport bieżący 53/2015 – Zawarcie znaczącej umowy na rozbiórkę starego i budowę nowego wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 22 koło miejscowości Elbląg

Raport bieżący 52/2015 – Ustanowienie zastawu na rzecz Credit Agricole Bank Polska S.A.

Raport bieżący 51/2015 – Informacja o zmianie nazwy akcjonariusza

Raport bieżący 50/2015 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych na wiadukcie nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 22 koło miejscowości Elbląg

Raport bieżący 49/2015 – Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów w Vistal Gdynia S.A.

Raport bieżący 48/2015 – Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.

Raport bieżący 47/2015 – Otrzymanie zawiadomień o zbyciu i nabyciu akcji Vistal Gdynia S.A. przez Prezesa Zarządu Spółki

Raport bieżący 46/2015 – Aneks do Umowy Wielocelowej linii kredytowej

Raport bieżący 45/2015 – Podpisanie znaczącej umowy ramowej na wykonanie kontenerów hotelowych

Raport bieżący 43/2015 – KOREKTA – Rejestracja podziału spółki zależnej przez wydzielenie

Raport bieżący 44/2015 – Złożenie oferty o najniższej cenie w przetargu na rozbiórkę starego i budowę nowego wiaduktu koło miejscowości Elbląg.

Raport bieżący 43/2015 – Rejestracja podziału spółki zależnej przez wydzielenie

Raport bieżący 42/2015 – Zawarcie porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii B

Raport bieżący 41/2015 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z Bankiem BGŻ BNP Paribas SA

Raport bieżący 40/2015 – Podpisanie umowy ramowej przez spółkę zależną Vistal Gdynia S.A.

Raport bieżący 39/2015 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie konstrukcji stalowej dźwigów przeładunkowych.

Raport bieżący 38/2015 – Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej podpisania listu intencyjnego z kontrahentem zagranicznym

Raport bieżący 37/2015 – Zawarcie znaczącej umowy z firmą z branży offshore – AIBEL AS na wykonanie elementów platformy wiertniczej.

Raport bieżący 36/2015 – KOREKTA – Spełnienie się warunku wejścia w życie znaczącej umowy na dostawę elementów konstrukcji stalowej w ramach przebudowy Mostu Łazienkowskiego w Warszawie

Raport bieżący 36/2015 – Spełnienie się warunku wejścia w życie znaczącej umowy na dostawę elementów konstrukcji stalowej w ramach przebudowy Mostu Łazienkowskiego w Warszawie

Raport bieżący 35/2015 – Zmiana siedziby spółki zależnej

Raport bieżący 34/2015 – Zawarcie umów z Credit Agricole Bank Polska S.A.

Raport bieżący 33/2015 – Informacja o powołaniu członków Komitetu Audytu

Raport bieżący 32/2015 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie robót budowlanych na kolejowym Moście Gdańskim w Warszawie

Raport bieżący 31/2015 – Zwiększenie limitu gwarancji ubezpieczeniowych udzielonych przez PZU S.A.

Raport bieżący 30/2015 – Zmiana siedziby spółki zależnej

Raport bieżący 29/2015 – Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik do Raportu bieżącego 28/2015

Raport bieżący 28/2015 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Raport bieżący 27/2015 – Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014

Załącznik do Raportu bieżącego 26/2015

Raport bieżący 26/2015 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Raport bieżący 25/2015 – Zmiana nazwy i adresu siedziby spółki zależnej

Raport bieżący 24/2015 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie mostu w ciągu drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek

Raport bieżący 23/2015 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych na kolejowym Moście Gdańskim w Warszawie.

Raport bieżący 22/2015 – Zawarcie znaczącej umowy na dostawę elementów konstrukcji stalowej w ramach przebudowy Mostu Łazienkowskiego w Warszawie.

Raport bieżący 21/2015 – Ustanowienie zastawu na rzecz BOŚ S.A.

Załączniki do Raportu bieżącego 20/2015

Raport bieżący 20/2015 – Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 30 kwietnia 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Załącznik do Raportu bieżącego 19/2015

Raport bieżący 19/2015 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 18/2015 – Ustanowienie zastawu na rzecz BOŚ S.A.

Raport bieżący 17/2015 – Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą Spółki wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący 16/2015 – Zarejestrowanie Spółki zależnej w Szwecji

Raport bieżący 15/2015 – Ustanowienie zastawu na rzecz PKO BP S.A.

Raport bieżący 14/2015 – Ustanowienie hipoteki na rzecz PKO BP S.A.

Raport bieżący 13/2015 – Rekomendacja wypłaty dywidendy

Raport bieżący 12/2015 – Ustanowienie hipoteki umownej łącznej na rzecz PKO BP S.A.

Raport bieżący 11/2015 – Zawarcie znaczącej umowy na wykonanie kontenerowych modułów hotelowych.

Raport bieżący 10/2015 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z PKO BP SA oraz BNP Paribas Bank Polska SA

Raport bieżący 9/2015 – Spełnienie się warunku zawieszającego wejście w życie znaczącej umowy na wykonanie konstrukcji stalowej specjalistycznej jednostki pływającej dla branży wind & offshore oraz podpisanie aneksu do tej umowy

Raport bieżący 8/2015 – Utworzenie spółki zależnej w Szwecji

Raport bieżący 7/2015 – Aneks do umowy kredytu inwestycyjnego spółki zależnej z PKO BP

Raport bieżący 6/2015 – Zawarcie umów kredytowych z PKO BP S.A. oraz umów poręczenia tych kredytów

Raport bieżący 5/2015 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Raport bieżący 4/2015 – Skarga na orzeczenie KIO w sprawie przetargu na budowę mostu przez rzekę Nogat w Malborku

Raport bieżący 3/2015 – Zwiększenie kwoty limitu do udzielania gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego przyznanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A.

Raport bieżący 2/2015 – Otrzymanie zawiadomienia o kupnie akcji przez Członka Zarządu Spółki

Raport bieżący 1/2015 – Otrzymanie zawiadomienia o kupnie akcji przez Członka Zarządu Spółki

Rok 2014

Raport bieżący 51/2014 – Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Raport bieżący 50/2014 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący 49/2014 – Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie hali instalacji ciągu antykorozyjnego oraz infrastruktury technicznej w ramach inwestycji na Nabrzeżu Indyjskim w Gdyni

Raport bieżący 48/2014 – Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Raport bieżący 47/2014 – Otrzymanie zawiadomienia o kupnie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki 

Raport bieżący 46/2014 – Podpisanie umów o znaczącej wartości z konsorcjum duńsko-szwedzkim

Raport bieżący 45/2014 – Wyrok KIO w sprawie odwołania od decyzji GDDKiA dotyczącej wyboru oferty na budowę mostu przez rzekę Nogat w Malborku.

Raport bieżący 44/2014 – Łączna wartość umów zawartych z Budimex S.A.

Raport bieżący 43/2014 – Podpisanie znaczącej umowy na wykonanie konstrukcji stalowej specjalistycznej jednostki pływającej dla branży wind&offshore

Raport bieżący 42/2014 – Odwołanie od decyzji GDDKiA w sprawie wyboru oferty na budowę mostu przez rzekę Nogat w Malborku

Raport bieżący 41/2014 – Zawarcie umowy dotyczącej linii gwarancyjnej w BOŚ S.A.

Raport bieżący 40/2014 – Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę mostu przez rzekę Nogat w Malborku

Raport bieżący 39/2014 – Podpisanie Umowy przez Konsorcjum Firm Alusta S.A. i Vistal Gdynia S.A. z PKP PLK S.A. na przebudowę mostu stalowego na rz. Warcie

Raport bieżący 38/2014 – Podpisanie umów ramowych przez spółki zależne Vistal Gdynia

Raport bieżący 37/2014 – Informacja o wyborze oferty Konsorcjum Firm Alusta S.A. i Vistal Gdynia S.A. w przetargu nieograniczonym

Raport bieżący 36/2014 – Podpisanie Porozumienia z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

Raport bieżący 35/2014 – Złożenie oferty o najniższej cenie w przetargu na budowę mostu

Raport bieżący 34/2014 – KOREKTA – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bank Śląski SA

Raport bieżący 34/2014 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z BNP Paribas Bank Polska SA

Raport bieżący 33/2014 – Podpisanie znaczącej umowy z CG Jensen A/S

Raport bieżący 32/2014 – Łączna wartość umów zawartych z grupą spółek

Raport bieżący 31/2014 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z BNP Paribas Bank Polska SA

Raport bieżący 30/2014 – Podpisanie umowy z Bilfinger Infrastructure S.A.

Raport bieżący 29/2014 – Zawezwanie do próby ugodowej

Raport bieżący 28/2014 – Aneksy do Umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący 27/2014 – Aneks do Umowy Wielocelowej linii kredytowej

Raport bieżący 26/2014 – Łączna wartość umów zawartych z Konecranes

Raport bieżący 25/2014 – Zwiększenie limitu gwarancji ubezpieczeniowych udzielonych przez PZU S.A.

Raport bieżący 24/2014 – Łączna wartość umów zawartych ze Skanska Sverige

Załącznik Raport bieżący 23/2014 – Wykaz akcjonariuszy

Raport bieżący 23/2014 – Wykaz akcjonariuszy

Raport bieżący 22/2014 – Aneks do umowy udzielenia gwarancji

Raport bieżący 21/2014 – KOREKTA – Treść uchwał

Załącznik Raport bieżący 21/2014 – Treść uchwał

Raport bieżący 21/2014 – Uchwały

Raport bieżący 20/2014 – Emisja obligacji serii B

Raport bieżący 19/2014 – Podpisanie umowy z Metrostav a.s.

Raport bieżący 18/2014 – Prawomocny wyrok ws Spółka przeciwko Gmina Gdańsk

Załącznik nr 1 i 2 RB 17/2014 – Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A.

Raport bieżący 17/2014 – Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 25 kwietnia 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Załącznik nr 1 RB 16/2014 – Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistal Gdynia S.A.

Raport bieżący 16/2014 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący 15/2014 – Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward z ING Bankiem Slaskim SA oraz BNP Paribas Bank Polska SA

Raport bieżący 14/2014 – Podpisanie umowy ramowej na zakup stali

Raport bieżący 13/2014 – Podpisanie umowy ramowej na zakup stali

Raport bieżący 12/2014 – Zawarcie znaczącej umowy z Jotne E&P na budowę konstrukcji wsporczej anod dla farmy wiatrowej u wybrzeży Wielkiej Brytanii

Raport bieżący 11/2014 – Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący 10/2014 – KOREKTA

Raport bieżący 10/2014 – Podpisanie aneksu do umowy o kredyt odnawialny zawartej z Alior Bank S.A.

Raport bieżący 9/2014 –  KOREKTA

Raport bieżący 9/2014 – Terminowe transakcje walutowe typu forward zawarte z ING BŚ SA

Raport bieżący 8/2014 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Raport bieżący 7/2014 – Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowej wytwórni na Nabrzeżu Indyjskim

Raport bieżący 6/2014 – Data wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

Raport bieżący 5/2014 – Komunikat KDPW akcje serii B

Raport bieżący 4/2014 – Podsumowanie oferty publicznej akcji serii B Vistal Gdynia S.A.

Raport bieżący 3/2014 – Uchwała Zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii B

Raport bieżący 2/2014 – Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A

Raport bieżący 1/2014 – Dopuszczenie akcji Spółki do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na rynku GPW

Raport bieżący 2/2013 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący 1/2013 – Uzyskanie dostępu do systemu ESPI