pl en sv

Raporty bieżące – 2018

Raport bieżący 24/2018 – Prawomocność postanowienia w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wpisu hipotek w księgach wieczystych (18.04.2018 g. 16:42)

Raport bieżący 23/2018 – Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki zależnej Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o. (16.04.2018 g. 16:25)

Raport bieżący 22/2018 – Zawarcie porozumienia z Duro Felguera S.A. (28.03.2018 g. 18:34)

Raport bieżący 21/2018 – Zawarcie umowy bezwarunkowej sprzedaży nieruchomości z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. (15.03.2018 g. 10:10)

Raport bieżący 20/2018 – Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. (13.03.2018 g. 14:16)

Raport bieżący 19/2018 –  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej VS NDT sp. z o.o. (12.03.2018 g. 17:50)

Raport bieżący 18/2018 – Odstąpienie od umów przez Spółkę (08.03.2018 g. 10:46)

Raport bieżący 17/2018 – Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowe (02.03.2018 g. 16:58)

Raport bieżący 16/2018 –  Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. (27.02.2018 g. 17:51)

Raport bieżący 15/2018 –  Wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowych (19.02.2018 g. 18:14)

Raport bieżący 14/2018 – Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Vistal Marine sp. z o.o.(15.02.2018 g. 18:10)

Raport bieżący 13/2018 – Sprzedaż udziałów spółki zależnej (08.02.2018 g. 16:26)

Raport bieżący 12/2018 – Załącznik (06.02.2018 g. 18:51)

Raport bieżący 12/2018 – Złożenie planu restrukturyzacji (06.02.2018 g. 18:51)

Raport bieżący 11/2018 – Odstąpienie od umów przez Spółkę (05.02.2018 g. 17:57)

Raport bieżący 10/2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku (30.01.2018 g. 18:27)

Raport bieżący 9/2018 – Wybór biegłego rewidenta (30.01.2018 g. 18:18)

Raport bieżący 8/2018 –  Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. (30.01.2018 g. 18:06)

Raport bieżący 7/2018 –  Złożenie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od umów (24.01.2018 g. 15:12)

Raport bieżący 6/2018 –  Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wpisu hipotek w księgach wieczystych (24.01.2018 g. 15:05)

Raport bieżący 5/2018 –  Ustanowienie Rady Wierzycieli (23.01.2018 g. 15:44)

Raport bieżący 4/2018 –  Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki zależnej Vistal Pref Sp. z o.o. (19.01.2018 g. 15:54)

Raport bieżący 3/2018 – Pismo z AXA S.A. (08.01.2018 g. 16:03)

Raport bieżący 2/2018 – Zawiadomienie o wpisach w księgach wieczystych (08.01.2018 g. 15:53)

Raport bieżący 1/2018 – Zawiadomienie o wpisach w księgach wieczystych (03.01.2018 g. 17:29)