pl en sv

Raporty bieżące – 2018

Raport bieżący 4/2018 –  Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki zależnej Vistal Pref Sp. z o.o. (19.01.2018 g. 15:54)

Raport bieżący 3/2018 – Pismo z AXA S.A. (08.01.2018 g. 16:03)

Raport bieżący 2/2018 – Zawiadomienie o wpisach w księgach wieczystych (08.01.2018 g. 15:53)

Raport bieżący 1/2018 – Zawiadomienie o wpisach w księgach wieczystych (03.01.2018 g. 17:29)