pl en sv

Raporty bieżące – 2018

Raport bieżący 63/2018 – Zawiadomienie o terminie zgromadzenia wierzycieli spółki zależnej Vistal Pref Sp. z o.o. w restrukturyzacji (11.12.2018 g. 09:59)

Raport bieżący 62/2018 – Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Vistal Infrastructure Sp. z o.o. (06.12.2018 g. 14:32)

Raport bieżący 61/2018 – Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowych (28.11.2018 g. 10:19)

Raport bieżący 60/2018 – Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego współpracy na rynkach skandynawskich (22.11.2018 g. 15:17)

Raport bieżący 59/2018 – Rejestracja połączenia Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ze spółką zależną Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.  (16.11.2018 g. 11:37)

Raport bieżący 58/2018 – Zawarcie umowy na wykonanie i montaż obiektu mostowego na Islandii (09.11.2018 g. 17:27)

Raport bieżący 57/2018 – Wypłata z gwarancji ubezpieczeniowych (09.11.2018 g. 17:17)

Załącznik do raportu 56/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 56/2018 (26.10.2018 g. 17:03)

Raport bieżący 56/2018 – Aktualizacja propozycji układowych (26.10.2018 g. 17:03)

Załącznik do raportu 55/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 55/2018 (15.10.2018 g. 15:02)

Raport bieżący 55/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji w dniu 15 października 2018 r. (15.10.2018 g. 15:02)

Załącznik do raportu 54/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 54/2018 (15.10.2018 g. 14:55)

Raport bieżący 54/2018 – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji w dniu 15  października 2018 r. (15.10.2018 g. 14:55)

Raport bieżący 53/2018 – Zawarcie umowy na dostawę konstrukcji stalowej (05.10.2018 g. 15:40)

Raport bieżący 52/2018 – Rozstrzygnięcie w postępowaniu arbitrażowym z udziałem Spółki (04.10.2018 g. 16:29)

Raport bieżący 51/2018 – Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ze spółką zależną Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. (01.10.2018 g. 15:53)

Raport bieżący 50/2018 – Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowych (01.10.2018 g. 14:38)

Raport bieżący 49/2018 – Zawarcie porozumienia w sprawie płatności na rzecz Spółki (28.09.2018 g. 20:16)

Raport bieżący 48/2018 – Zawarcie porozumień o współpracy ze Stocznią Gdańsk S.A. oraz GSG Towers Sp. z o.o. (24.09.2018 g. 12:54)

Raport bieżący 47/2018 – Zawarcie umowy na świadczenie usług doradczych w procesie pozyskania inwestora (14.09.2018 g. 18:28)

Raport bieżący 46/2018 – Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ze spółką zależną Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. (12.09.2018 g. 15:59)

Załącznik do raportu bieżącego 45/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 45/2018 (12.09.2018 g. 15:09)

Raport bieżący 45/2018 – Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 15 października 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (12.09.2018 g. 15:09)

Załącznik do raportu bieżącego 44/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 44/2018 (12.09.2018 g. 15:00)

Raport bieżący 44/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (12.09.2018 g. 15:00)

Załącznik do raportu bieżącego 43/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 43/2018 (12.09.2018 g. 14:43)

Raport bieżący 43/2018 – Zamiar połączenia Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ze spółką zależną Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. (12.09.2018 g. 14:43)

Raport bieżący 42/2018 – Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowej  (06.08.2018 g. 16.06)

Raport bieżący 41/2018 – Informacja  o wyborze Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu (25.07.2018 g. 14.26)

Raport bieżący 40/2018 – Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Vistal Ocynkownia Sp. z o.o. (20.07.2018 g. 11.36)

Raport bieżący 39/2018 – Zawarcie umowy na wykonanie i montaż kładki dla pieszych (06.07.2018 g. 15.41)

Raport bieżący 38/2018 – Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowej  (27.06.2018 g. 13.58)

Raport bieżący 37/2018 – Zatwierdzenie Planu restrukturyzacyjnego (25.06.2018 g. 10.11)

Raport bieżący 36/2018 – Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2018 r. (22.06.2018 g. 14:15)

Załącznik do raportu 35/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 35/2018 (22.06.2018 g. 14:04)

Raport bieżący 35/2018 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji w dniu 22 czerwca 2018 r. (22.06.2018 g. 14:04)

Załącznik do raportu 34/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 34/2018 (22.06.2018 g. 13:55)

Raport bieżący 34/2018 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji w dniu 22 czerwca 2018 r. (22.06.2018 g. 13:55)

Raport bieżący 33/2018 – Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Eko Sp. z o.o. (30.05.2018 g. 09:28)

Załącznik do raportu 32/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 32/2018 (25.05.2018 g. 15:02)

Raport bieżący 32/2018 – Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na 22 czerwca 2018r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (25.05.2018 g. 15:02)

Załącznik do raportu 31/2018 – Załącznik do raportu bieżącego 31/2018 (25.05.2018 g. 14:54)

Raport bieżący 31/2018 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (25.05.2018 g. 14:54)

Raport bieżący 30/2018 – Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki zależnej Vistal Offshore Sp. z o.o. (25.05.2018 g. 11:14)

Raport bieżący 29/2018 – Zawarcie warunkowej umowy dzierżawy przez spółkę zależną (17.05.2018 g. 17:20)

Raport bieżący 28/2018 – Wypłata z gwarancji ubezpieczeniowej (15.05.2018 g. 12.10)

Raport bieżący 27/2018 – Zmian terminu publikacji raportów rocznych za 2017 r. (25.04.2018 g. 16.50)

Raport bieżący 26/2018 – Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowej (25.04.2018 g. 16.38)

Raport bieżący 25/2018 – Informacja o zamiarze ujęcia w raportach rocznych za 2017 rok odpisów aktualizujących (24.04.2018 g. 17:44)

Raport bieżący 24/2018 – Prawomocność postanowienia w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wpisu hipotek w księgach wieczystych (18.04.2018 g. 16:42)

Raport bieżący 23/2018 – Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki zależnej Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o. (16.04.2018 g. 16:25)

Raport bieżący 22/2018 – Zawarcie porozumienia z Duro Felguera S.A. (28.03.2018 g. 18:34)

Raport bieżący 21/2018 – Zawarcie umowy bezwarunkowej sprzedaży nieruchomości z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. (15.03.2018 g. 10:10)

Raport bieżący 20/2018 – Zawarcie umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. (13.03.2018 g. 14:16)

Raport bieżący 19/2018 –  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej VS NDT sp. z o.o. (12.03.2018 g. 17:50)

Raport bieżący 18/2018 – Odstąpienie od umów przez Spółkę (08.03.2018 g. 10:46)

Raport bieżący 17/2018 – Roszczenie z gwarancji ubezpieczeniowe (02.03.2018 g. 16:58)

Raport bieżący 16/2018 –  Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. (27.02.2018 g. 17:51)

Raport bieżący 15/2018 –  Wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowych (19.02.2018 g. 18:14)

Raport bieżący 14/2018 – Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej Vistal Marine sp. z o.o.(15.02.2018 g. 18:10)

Raport bieżący 13/2018 – Sprzedaż udziałów spółki zależnej (08.02.2018 g. 16:26)

Raport bieżący 12/2018 – Załącznik (06.02.2018 g. 18:51)

Raport bieżący 12/2018 – Złożenie planu restrukturyzacji (06.02.2018 g. 18:51)

Raport bieżący 11/2018 – Odstąpienie od umów przez Spółkę (05.02.2018 g. 17:57)

Raport bieżący 10/2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku (30.01.2018 g. 18:27)

Raport bieżący 9/2018 – Wybór biegłego rewidenta (30.01.2018 g. 18:18)

Raport bieżący 8/2018 –  Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. (30.01.2018 g. 18:06)

Raport bieżący 7/2018 –  Złożenie wniosku o wyrażenie zgody na odstąpienie od umów (24.01.2018 g. 15:12)

Raport bieżący 6/2018 –  Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wpisu hipotek w księgach wieczystych (24.01.2018 g. 15:05)

Raport bieżący 5/2018 –  Ustanowienie Rady Wierzycieli (23.01.2018 g. 15:44)

Raport bieżący 4/2018 –  Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki zależnej Vistal Pref Sp. z o.o. (19.01.2018 g. 15:54)

Raport bieżący 3/2018 – Pismo z AXA S.A. (08.01.2018 g. 16:03)

Raport bieżący 2/2018 – Zawiadomienie o wpisach w księgach wieczystych (08.01.2018 g. 15:53)

Raport bieżący 1/2018 – Zawiadomienie o wpisach w księgach wieczystych (03.01.2018 g. 17:29)