pl en sv

Nieruchomości na sprzedaż

 

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 40 oferuje do sprzedaży  następujące aktywa:

 

Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż:

 1. Magazyn materiałów hutniczych Dębogórze k. Gdyni.

  • Prawo własności działek, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr:

KW GD2W/00043622/3 Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku (działka gruntu nr 2/5)

KW GD2W/00025202/1 Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku (działka gruntu 651, 652, 653, 654, 656, 657, 658)

KW GD2W/00055838/7 Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku (działka gruntu nr 659, 660, 662)

  • Nakłady znajdujące się na działkach.

Minimalna łączna cena: 2 240 100,00 PLN

Oferowana cena przedmiotu sprzedaży jest ceną netto i zostanie do niej doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki. 


                                                                                                               Szczegółowy opis nieruchomości

 

 

 2. Biurowiec ul. Czechosłowacka, 3, Gdynia.

Prawo użytkowania wieczystego gruntu dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KW GD1Y/00054873/1 Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych (działka gruntu 589) wraz  z prawem własności budynku biurowo – usługowego.

Minimalna łączna cena: 5 228 100,00 PLN

Oferowana cena przedmiotu sprzedaży jest ceną netto i zostanie do niej doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki. 


                                                                                                             Szczegółowy opis nieruchomości

 

 

Nieruchomości, nakłady, udziały przeznaczone na sprzedaż:

 

1.Vistal Ocynkownia Sp. z o.o. w upadłości, 83-420 Liniewo, ul. Nasienna 13.

Spółka zależna – 100% udziałów, prawo własności działki gruntu, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  KW GD1E/00029142/7 Sąd Rejonowy w Kościerzynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (działka gruntu nr 500/2) oraz zakład cynkowania ogniowego wraz z ciągiem technologicznym.

Minimalna łączna cena: 8 345 250,00 PLN

Oferowana cena przedmiotu sprzedaży jest ceną netto i zostanie do niej doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki. 

                                                                                                               Szczegółowy opis nieruchomości

 

 

2.Vistal Pref Sp. z o.o. w restrukturyzacji, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Fabryczna 7/18. 

Spółka zależna – 100% udziałów, nakłady na nową halę produkcyjną oraz modernizację istniejących hal produkcyjnych, dzierżawa działek, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KW BI1B/00120740/4 Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych (dzierżawa działek gruntu nr 1578/102, 1578/103, 1578/105, 1578/106, 1578/107).

Minimalna łączna cena: 5 274 383,45 PLN

Oferowana cena przedmiotu sprzedaży jest ceną netto i zostanie do niej doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki. 


                                                                                                               Szczegółowy opis nieruchomości

 

 

Udziały przeznaczone na sprzedaż w spółkach zależnych: 

  • Vistal Eko Sp. z o.o., 84-110 Kartoszyno, ul. Leśna 6,
  • Vistal Offshore Sp. z o.o., 81-336 Gdynia, ul. Indyjska 7,
  • Vistal Marine Sp. z o.o. w upadłości, 81-969 Gdynia, ul. Czechosłowacka 3,
  • VS NDT Sp. z o.o. w upadłości, 81-969 Gdynia, ul. Czechosłowacka 3,
  • Vistal Construction Sp. z o.o. w upadłości, 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 40,
  • Vistal Infrastructure sp. z o.o., 81-969 Gdynia, ul. Czechosłowacka 3.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przedmiotu oferty prosimy o kontakt z Panią Sylwią Gajewską pod numerem telefonu 48 518 083 729, e-mail: s.gajewska@vistal.pl.  

 

Zachęcamy do składania ofert.