pl en sv

Nieruchomości na sprzedaż

 

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 40 oferuje do sprzedaży  następujące aktywa:

 

Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż:

 1. Magazyn materiałów hutniczych Dębogórze k. Gdyni.

  • Prawo własności działek, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr:

KW GD2W/00043622/3 Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku (działka gruntu nr 2/5)

KW GD2W/00025202/1 Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku (działka gruntu 651, 652, 653, 654, 656, 657, 658)

KW GD2W/00055838/7 Sąd Rejonowy w Wejherowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku (działka gruntu nr 659, 660, 662)

  • Nakłady znajdujące się na działkach.

Minimalna łączna cena: 2 240 100,00 PLN
                                                                                                               Szczegółowy opis nieruchomości

 

 

 2. Biurowiec ul. Czechosłowacka, 3, Gdynia.

Prawo użytkowania wieczystego gruntu dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KW GD1Y/00054873/1 Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych (działka gruntu 589) wraz  z prawem własności budynku biurowo – usługowego.

Minimalna łączna cena: 5 228 100,00 PLN
                                                                                                             Szczegółowy opis nieruchomości

 

 

Nieruchomości, nakłady, udziały przeznaczone na sprzedaż:

 

1.Vistal Ocynkownia Sp. z o.o. w upadłości, 83-420 Liniewo, ul. Nasienna 13.

Spółka zależna – 100% udziałów, prawo własności działki gruntu, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  KW GD1E/00029142/7 Sąd Rejonowy w Kościerzynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (działka gruntu nr 500/2) oraz zakład cynkowania ogniowego wraz z ciągiem technologicznym.

Minimalna łączna cena: 8 345 250,00 PLN
                                                                                                               Szczegółowy opis nieruchomości

 

 

2.Vistal Pref Sp. z o.o. w restrukturyzacji, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Fabryczna 7/18. 

Spółka zależna – 100% udziałów, nakłady na nową halę produkcyjną oraz modernizację istniejących hal produkcyjnych, dzierżawa działek, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KW BI1B/00120740/4 Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych (dzierżawa działek gruntu nr 1578/102, 1578/103, 1578/105, 1578/106, 1578/107).

Minimalna łączna cena: 5 274 383,45 PLN
                                                                                                               Szczegółowy opis nieruchomości

 

 

Udziały przeznaczone na sprzedaż w spółkach zależnych: 

  • Vistal Eko Sp. z o.o., 84-110 Kartoszyno, ul. Leśna 6,
  • Vistal Offshore Sp. z o.o., 81-336 Gdynia, ul. Indyjska 7,
  • Vistal Marine Sp. z o.o. w upadłości, 81-969 Gdynia, ul. Czechosłowacka 3,
  • VS NDT Sp. z o.o. w upadłości, 81-969 Gdynia, ul. Czechosłowacka 3,
  • Vistal Construction Sp. z o.o. w upadłości, 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 40,
  • Vistal Infrastructure sp. z o.o., 81-969 Gdynia, ul. Czechosłowacka 3.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przedmiotu oferty prosimy o kontakt z Panią Sylwią Gajewską pod numerem telefonu 48 518 083 729, e-mail: s.gajewska@vistal.pl.  

 

Zachęcamy do składania ofert.