pl en sv

Dok – wieża VISTAL Floating Turbine

Vistal Gdynia to nie tylko jeden z wielu producentów konstrukcji stalowych. To firma, która stale rozwija się i poszukuje nowych oraz innowacyjnych rozwiązań w swojej branży. Jedną z koncepcji, nad którą obecnie pracujemy i która ma szansę wejść wkrótce na drogę realizacji jest projekt doku – wieży o nazwie Vistal Floating Turbine, w skrócie VFT. Badania nad projektem prowadzi jedna ze spółek córek – Vistal Wind Power Sp. z o.o.

Energię wiatrową pozyskuje się obecnie z farm lądowych oraz morskich (offshore). Przyszłością są farmy morskie z uwagi na większą wydajność wiatru na pełnym morzu oraz na ich efektywność, która jest 2-3 krotnie wyższa niż farm lądowych. Koszt budowy farm morskich jest jednak 50-100% wyższy niż lądowych. Rozwiązaniem jest VFT, ponieważ pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów związanych z montażem farm wiatrowych typu offshore.

Obecnie stosowana metoda budowy farm morskich związana jest z wieloma kosztownymi operacjami takimi jak: podnoszenie znacznych ciężarów (do 300t) na wodzie przy użyciu dźwigów pływających lub platform z systemem oparcia na dnie morskim (JackUp), wynajem statków transportowych, długi czas oczekiwania na specjalistyczne jednostki służące do transportu i montażu, długi czas naprawy wież czy przestoje podczas napraw wynoszące nawet do 2 tygodni. Istnieją też poważne ryzyka: braku odpowiedniej pogody umożliwiającej prace na morzu oraz niebezpiecznych warunków dla ekip montażowych.

Powyższe koszty i ryzyka eliminuje rozwiązanie z użyciem VFT. VFT składa się z unoszącej się na wodzie konstrukcji doku oraz wieży, która jest w nim umieszczana. Dok produkowany jest w porcie, a następnie transportowany jest na miejsce posadowienia farmy za pomocą holowników. Na miejscu jest zakotwiczony do dna morskiego i podłączenia do sieci energetycznej. W porcie produkowana jest też wieża, w pozycji pionowej. W pełni wyposażona transportowana jest również w pionie do miejsca, w którym zakotwiony jest dok. Następuje połączenie obydwu konstrukcji, po czym siłownia jest gotowa dostarczać energię elektryczną.

Sposób budowy, montażu i demontażu VFT gwarantuje wiele korzyści. Eliminuje konieczność użycia jakichkolwiek jednostek specjalistycznych. Do montażu potrzebne są jedynie standardowe jednostki holownicze i transportowe – tanie i ogólnodostępne. Korzystna jest również możliwość dokonywania napraw w porcie. W razie awarii wystarczy zdemontować wieżę (2 dni), przy pomocy holownika przetransportować ją do portu macierzystego i dokonać naprawy w bezpiecznych warunkach bez przerywania pracy farmy. W miejscu uszkodzonej wieży można umieścić zapasową.

Vistal Wind Power prowadzi badania nad VFT od 2010 roku. Efektem trzyletniej pracy jest wstępny projekt konstrukcyjny wieży oraz doku wraz z zakotwieniami. Powstała też koncepcja transportu i montażu w miejscu posadowienia. Vistal Wind Power przeprowadził we współpracy z DNV oraz Centrum Techniki Okrętowej (CTO) szereg obliczeń, symulacji i testów modelu wieży w skali w basenie modelowym CTO. Pozytywne rezultaty pozwalają nam przejść do kolejnego etapu badań, czyli do opracowania części elektrycznej.

VFT to rozwiązanie konkurencyjne, wynikające z optymalizacji konstrukcji pod kątem niskiej masy, wszechstronności, łatwości montażu oraz uniwersalnego projektu. Umożliwi budowę farm wiatrowych na otwartym morzu, gdzie wydajność wiatru jest bardziej efektywna i można wytworzyć więcej energii, w krótkim czasie, przy małym ryzyku, niskich kosztach, w szerokim zakresie warunków pogodowych oraz bez negatywnego wpływu na człowieka i jego otoczenie.

Rozwiązanie nad którym pracuje Vistal Wind Power Sp. z o.o. spotyka się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli firm związanych z branżą energetyki wiatrowej. Ogólny trend rynku wskazuje, że przyszłością energetyki wiatrowej są farmy morskie, a koncepcja konstrukcji pływającej typu dok-wieża jaką jest też Vistal Floating Turbine jest najbardziej racjonalnym, ekonomicznym i bezpiecznym sposobem umieszczania siłowni wiatrowej na pełnym morzu.