pl en sv

Zarząd

Zarząd Vistal Gdynia S.A.

 

Ryszard Matyka, Prezes Zarządu

Pan Ryszard Matyka jest większościowym akcjonariuszem Emitenta. Posiada wykształcenie wyższe, w 1980 r. ukończył Politechnikę Gdańską, na kierunku mechanika, specjalność: okręty, oraz w 2004 r. ukończył Szkolenie Finanse        dla   Menedżerów Niefinansistów. Ponadto Pan Ryszard Matyka jest Członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przebieg kariery zawodowej: 1975-1977 Stocznia Gdańska im. Lenina, stanowisko: praktykant, monter kadłubów okrętowych; 1980-1994 Stocznia Gdynia S.A., stanowiska: samodzielny budowniczy, starszy mistrz nadzoru produkcji, kierownik oddziału produkcji; z-ca kierownika wydziału K-5 w Stoczni Gdynia S.A.; 1991– nadal: Vistal Sp. z o.o. (obecnie Vistal Gdynia S.A.), Prezes Zarządu, dyrektor. Pan Ryszard Matyka oprócz funkcji Prezesa Zarządu Emitenta jest obecnie członkiem organów nadzorczych lub wspólnikiem w następujących spółkach kapitałowych: 2007 – nadal: Vistal Construction Sp. z o.o. (spółka powstała z połączenia spółki Vistal Mosty Sp. z o.o. oraz spółki Vistal Konstrukcje Sp. z o.o.) – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2011 – nadal: Vistal Infrastructure Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2010 – nadal: Vistal Offshore Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2010 – nadal: Vistal Ocynkownia Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2010 – nadal: Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. (spółka powstała z połączenia Vistal Euro-Cynk Sp. z o.o. i Vistal Shipyard Sp. z o.o.) – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2012 – nadal: Vistal Eko Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2012 – nadal: Vistal Pref Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2013 – nadal: Vistal Marine Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2009 – 2013: Vistal Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o., Wspólnik, Przewodniczący Rady Nadzorczej (2009-2013); 2012 – nadal: Tokary Sport Club sp. z o.o. – Wspólnik.

 

Bogdan Malc, Wiceprezes Zarządu

Pan Bogdan Malc posiada wykształcenie wyższe, ukończył w 1997 r. Uniwersytet Gdański Handel Zagraniczny (mgr ekonomii), oraz w 2009 r. Uniwersytet Gdański Wydział Prawa (mgr prawa). Ponadto Pan Bogdan Malc jest absolwentem Studiów Podyplomowych – Zarządzanie firmą w warunkach gospodarki rynkowej Politechniki Gdańskiej, Wydziału Zarządzania i Ekonomii (1999 r.). Przebieg kariery zawodowej: 1994-1996: K. Jakubiec & M. Wirt Kooperacja Przemysłowa Sp. z o.o. – Specjalista ds. rozliczeń kontraktów; 1996-1997: Bank Gdański S.A. Centrala Banku Inspektor Kredytowy; 1997-1998: KUKE S.A. – Przedstawiciel w Gdańsku; 1998-1999: Fortis Bank S.A. – Relationship Manager; 1999-2006: BRE BANK S.A. – Starszy Specjalista ds. kredytów – analityk kredytowy; 2006-2008: Vistal Sp. z o.o. – Dyrektor Finansowy; 2008 – nadal: Wiceprezes Emitenta, Dyrektor Finansowy; Pan Bogdan Malc oprócz funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta jest obecnie członkiem organów nadzorczych w następujących spółkach kapitałowych: 2007 – nadal: Vistal Construction (spółka powstała z połączenia Vistal Konstrukcje Sp. z o.o. i Vistal Mosty Sp. z o.o.) – Członek Rady Nadzorczej; 2010 – nadal: Vistal Infrastructure Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 2010 – nadal: Vistal Offshore Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 2010 – nadal: Vistal Ocynkownia Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 2010 – nadal: Vistal Eko Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 2012 – nadal: Vistal Pref Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej; 2010 – nadal: Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. (spółka powstała z połączenia spółki Euro-Cynk Sp. z o.o. i Vistal Shipyard Sp. z o.o.) – Członek Rady Nadzorczej; 2013 – nadal: Vistal Marine Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej: 2014 – nadal; Pan Bogdan Malc pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Vistal Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. (2010-2013).

 

Regulamin Zarządu

Podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu (schemat organizacyjny)

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu spółki Vistal Gdynia S.A.