pl en sv

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji:

Ryszard Krawczyk
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Karol Heidrich
Członek Rady Nadzorczej

Jan Klapkowski
Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Gutteter
Członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Rymszewicz
Członek Rady Nadzorczej

 

Ryszard Stanisław Krawczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej

Data urodzenia: 15 września 1949 r.

Pan Ryszard Krawczyk ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1975. W roku 1977 złożył egzamin sędziowski a w roku 1978 egzamin arbitrażowy uprawniający do wykonywania zawodu radcy prawnego. Wykształcenie wyższe prawnicze- Uniwersytet Gdański (1975), aplikacja sądowa (1977) aplikacja arbitrażowa (1978), kurs prawa europejskiego
Przebieg kariery zawodowej:
1968 – 1982 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
1982 – 1993 wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach stosunku pracy w następujących firmach: Spółdzielnia Pracy” Geania”, KOT Sp. z o.o., Gmina Chmielno, Gmina Kaliska, Wojewódzki Związek Hodowców i Producentów Drobiu w Gdańsku, Krajowe Biuro Organizacji Obrotu i Produkcji Drobiarskiej w Warszawie Oddział w Gdańsku;
1993 – 2000 wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach własnej Kancelarii;
2000 i nadal wykonywanie zawodu radcy prawnego w ramach AVAL-CONSULT Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów – Gdańsk

 

Stanisław Gutteter – Członek Rady Nadzorczej

Data urodzenia: 11 listopad 1947

Pan Stanisław Gutteter posiada wykształcenie wyższe. W 1971 ukończył Politechnikę Gdańską -Wydział Budowy Okrętów.
Przebieg kariery zawodowej:
1972-1999 – Stocznia Gdynia:Biuro Projektowe, Produkcja – stanowiska kierownicze
1999-2015 – pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce: Vistal Stocznia Remontowa Sp.z o.o. (zwana dawniej: Euro-Cynk Sp.z o.o. i Vistal Euro-Cynk Sp. z o.o,)
od 2015 – nadal: Vistal Marine Sp.z o.o. Dyrektor Handlowy
2005-2011 – pełnił funkcję: Członka Rady Nadzorczej w Spółkach : Euro Plazma Sp. z o.o. , Euro Pref Sp. z o.o.
2004-2010 – pełnił funkcję Prezesa Zarządu: Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego
Od 2011 – nadal – pełni funkcję Prezesa Zarządu stowarzyszenia Vistal Golf Club.
Od 2016 – nadal – pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystawa Cynkowniczego
Pan Stanisław Gutteter ukończył kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, który został potwierdzony egzaminem państwowym.

Karol HeidrichCzłonek Rady Nadzorczej

Data urodzenia: 14 stycznia 1938 r.

Pan Karol Heidrich w 1961 r. ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Budownictwa Lądowego.
Przebieg kariery zawodowej:
Pan Karol Heidrich całe życie zawodowe związany był ze spółką Mostostal Warszawa S.A. (i jej poprzednikami prawnymi), w której pracował od 1961 r. do roku 2000, kolejno na stanowiskach: stażysta, kierownik budowy, kierownik oddziału, naczelny inżynier, dyrektor naczelny oraz Prezes Zarządu. Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Mostostal Warszawa S.A.
Pan Karol Heidrich pełni funkcję Prezesa Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych oraz pełnił funkcję członka Krajowej Izby Gospodarczej.
Pan Karol Heidrich pełni obecnie funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce „Wigry – Projekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Dubowo Drugie (pow. suwalski), członka Rady Nadzorczej spółki „Wigry – Projekt” S.A. z siedzibą w Suwałkach,

Pan Karol Heidrich jest wspólnikiem spółki „Wigry – Projekt” Sp. z o.o. z siedzibą w Dubowo Drugie (pow. suwalski). Pan Karol Heidrich nie jest i nie był w okresie ostatnich pięciu lat wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) w innych spółkach osobowych lub kapitałowych.

Członek niezależny

Tadeusz RymszewiczCzłonek Rady Nadzorczej

Data urodzenia: 16 listopada 1950 r.

Tadeusz Rymszewicz w 1976 r. ukończył Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomii. Ponadto Tadeusz Rymszewicz ukończył studia podyplomowe z zakresu Dostosowania gospodarki polskiej do integracji z Unią Europejską (1995) oraz kursy dotyczące obrotu i zarządzania nieruchomościami uzyskując licencję zawodową zarządcy nieruchomości (nr 6075)
Przebieg kariery zawodowej:
Tadeusz Rymszewicz posiada 35 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych, mi. In. jako Wiceprezydent m. Sopotu (1981-1984). W ciągu ostatnich 20 lat pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych i zarządczych spółek z branży budowlanej, m. in. w spółce Przembud Gdansk S. A. (lata 2000 -2004) oraz w spółkach z branży nieruchomości (Nord Service Sp z o. o. 1997-1999; Navimor Inwestycje Sp. z o. o. 2004-2012).

 

Jan KlapkowskiCzłonek Rady Nadzorczej

Data urodzenia: 26 kwietnia 1943 r.

Jan Klapkowski w 1966 r. ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Gdańsku oraz w 1981 r. Politechnikę Gdańską. Ponadto Jan Klapkowski ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej (1970), oraz Politechnice Gdańskiej (1976).
Przebieg kariery zawodowej:
1966 – 1986 Stocznia Północna w Gdańsku, stanowisko: kierownik wydziału produkcji, szef kooperacji i zaopatrzenia
1986 – 1992 Stocznia Wisła w Gdańsku, stanowisko: dyrektor kooperacji, dyrektor naczelny
1992 – 1993 Elasto Chemical AB, stanowisko: dyrektor, GCMB zarządca komisaryczny,
1995 – 1996 Raab Karcher, stanowisko: dyrektor
1997 – 2000 Vasco Sp. z o. o., stanowisko: dyrektor
1993 – 2009 Janbud Sp. z o. o., stanowisko: dyrektor
2009 – obecnie Janbud Sp. z o. o. w likwidacji, stanowisko: likwidator
2000-2013 Gdański Związek Pracodawców, stanowisko: dyrektor, doradca Prezesa Zarządu

Członek niezależny.

 

Regulamin Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu w składzie: Jan Klapkowski (Przewodniczący), Karol Heidrich oraz Tadeusz Rymszewicz.