pl en sv

Historia

Vistal Gdynia S.A. istnieje od 1991 r. W ciągu 22 lat istnienia działalności zaistniała najbardziej w branży mostowej budując w tym okresie ponad 130 obiektów na terenie całej Polski oraz Skandynawii.

Począwszy od 2008 roku zmieniono formę prawna spółki z Sp. z o.o na S.A. znacznie postąpiła rozbudowa firmy na terenach przy ulicy Hutniczej 40, gdzie obecnie Grupa posiada tereny o łącznej powierzchni około 5 ha, na której mieszczą e się m.in. 5 hal produkcyjnych, w tym wybudowana przez Vistal hala umożliwiająca prefabrykację i montaż z ciężkich konstrukcji wielkogabarytowych, posiadająca nowoczesne stanowiska do cięcia, fazowania i znakowania blach, linię technologiczna a do spawania konstrukcji za pomocą słupo-wysięgników oraz linię automatycznego spawania. Ponadto na terenie tym znajduje się nowoczesny zakład powłok antykorozyjnych umożliwiający Grupie śrutowanie, metalizowanie, malowanie oraz suszenie wytworzonych konstrukcji stalowych.

W roku 2008 firma podzieliła się na 3 spółki:
– Vistal Gdynia S.A. – pełniąc funkcję zarządzania, finansowania, zdobywania i nadzorowania kontraktów
– Vistal Konstrukcje Sp. z o.o. – zajmująca się prefabrykacją konstrukcji
– Vistal Mosty Sp. z o.o. – oferująca montaże konstrukcji na budowach

W powyższym czasie firma dla własnych potrzeb zagospodarowała plac montażowy w Porcie Gdynia, o łącznej powierzchni około 1 ha z bezpośrednim dostępem do morza na Nabrzeżu Indyjskim, gdzie m.in. produkowano portowe rampy ro-ro dla szwedzkich klientów oraz realizowano zadania budowy bloków i sekcji okrętowych we współpracy z odbiorcą w Norwegii.

W 2009 roku kolejnym etapem rozwoju firmy było utworzenie spółki Vistal Steel Sp. z o.o. – zajmującej się obrotem wyrobami hutniczymi i zaopatrującej Grupę w stalowe wyroby hutnicze oraz Vistal Eko Sp. z o.o. – zajmującą się prefabrykacją konstrukcji ze stali nierdzewnej i aluminium oraz realizującej projekty z zakresu ochrony środowiska. Stały rozwój firmy wiąże się także z inwestowaniem w jakość dlatego też wprowadzono System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009 oraz PN-EN 3834.2007. Z kolei wzrost produkowanych konstrukcji spowodował, iż zakupiono 3 ha terenu znajdującego się w bezpośrednich okolicach Gdyni, który został utwardzony i zagospodarowany obecnie na plac składowy materiałów Grupy.

Rok 2010 to kolejny okres znaczącego rozwoju: z początkiem roku wprowadzony został System Zarządzania BHP OHSAS 18001:2007 wdrożono także normę środowiskową ISO 14001.

Ważnym momentem dla firmy był także zakup wiosną 2010 r 100 % akcji spółki Euro-Cynk Gdynia Sp. z o.o. posiadającej na własnym nabrzeżu m.in. ocynkownię a także zajmującej się remontami wszystkich typów statków. Razem z zakupem akcji firmy Euro-Cynk Gdynia Sp. z o.o. do Grupy dołączyły dwie inne spółki: Vistal Ocynkownia Sp. z o.o. i Vistal Shipyard Sp.z o.o., oferująca m.in. prefabrykację i montaż rurociągów, wykonawstwo badań nie-niszczących oraz serwis urządzeń do cięcia i spawania.

W związku z zakupem udziałów spółki Euro-Cynk Gdynia Sp. z o.o., Vistal Gdynia S.A. stał się właścicielem połowy najdłuższego nabrzeża w Porcie Gdynia – Nabrzeża Węgierskiego (do własnej dyspozycji 450 mb), które jest obecnie w trakcie modernizacji w kierunku pełniejszego dostosowania go do realizacji dużych projektów branży offshore, branży energetyki wiatrowej, czy jakiejkolwiek innej, wymagającej w pełni swobodnego dostępu do morza.

Z trzeciej spółki, która była w posiadaniu firmy Euro-Cynk Gdynia Sp.z o.o. – Gdynia Shipdesign Sp. z o.o. utworzono spółkę Vistal Wind Power Sp. z o.o., która poza pracami projektowymi została powołana do koordynacji działań konstrukcji stalowych w branży energetyki wiatrowej i offshore.

Rok 2011 to kontynuacja tendencji zwiększania udziału eksportu w przychodach rocznych i wdrożenie certyfikatów DIN 18800-7 Klasa „E” Ril i DIN Fb.10 pozwalających  wykonywać konstrukcje obciążane  dynamicznie na rynki Europy Zachodniej.

W związku ze wzrostem popytu na nasze usługi zwiększyliśmy nasze moce produkcyjne. Na początku 2012 powstała kolejna spółka Grupy o nazwie Vistal Pref Sp.z o.o. mająca zakład produkcyjny w Czarnej Białostockiej.

W I kwartale 2013 roku firma rozpoczęła budowę największego i najnowocześniejszego zakładu produkcyjnego Grupy. Nowy kompleks produkcyjny umożliwi realizowanie największych oraz najbardziej złożonych konstrukcji. Nowa hala produkcyjna na naszym nabrzeżu w Porcie Gdynia umożliwi zwiększenie produkcji do 4 000 ton miesięcznie i tym samym zwiększy jeszcze nasze możliwości eksportowe.

Rok 2013 to także  zmiany organizacji  w Grupie Vistal. Nastąpiła konsolidacja spółek: Vistal Mosty Sp. z o.o. i Vistal Konstrukcje Sp. z o.o. W wyniku połączenia spółka Vistal Mosty Sp. z o.o. przejęła Vistal Konstrukcje  Sp. z o.o. oraz   zmieniła nazwę z Vistal Mosty Sp. z o.o. na Vistal Construction  Sp. z o.o. Druga konsolidacja to połączenie Vistal Euro-Cynk Sp. z o.o. i Vistal Shipyard Sp. z o.o. W wyniku połączenia spółka Vistal Euro-Cynk Sp. z o.o. przejęła Vistal Shipyard Sp. z o.o. oraz zmieniła nazwę z Vistal Euro-Cynk Sp. z o.o. na Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.  Powyższe połączenia wynikły ze zmiany polityki realizacji projektów. Połącznie potencjału technicznego Vistal Shipyard Sp. z o.o. z możliwościami lokalizacyjnymi i doświadczeniem Vistal Euro-Cynk Sp. z o.o. pozwoli na przedstawienie lepszej oferty naszym klientom w zakresie remontów jednostek pływających, budowy nowych jednostek lub ich elementów, wyposażania statków (produkcja i montaż rur) czy produkcji konstrukcji stalowych. Skonsolidowane moce produkcyjne, a co za tym idzie, bardzie kompleksowy zakres prac umożliwi Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. uzyskanie jeszcze lepszej pozycji na rynku i rozszerzenie swojej aktywności na kolejne obszary.