pl en sv

Bezpieczeństwo i Środowisko

Grupa Kapitałowa VISTAL przykłada ogromną uwagę do aspektów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W roku 2010 wprowadzony został System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy spełniający wymagania normy BS OHSAS 18001:2007. Dbałość o wysoką jakość bezpieczeństwa i higieny pracy umożliwia realizację projektów na jak najwyższym poziomie. Prowadząc rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz analizując ich przyczyny, minimalizujemy możliwość powstania wypadków w trakcie pracy. VISTAL wprowadził również System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Poprzez podnoszenie świadomości i umiejętności naszych pracowników stale doskonalimy stan ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.