pl en sv

VS NDT Sp. z o.o. w upadłości

NIP 9581677736

REGON 366414790

KRS 0000660164, Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy : 50 000,00 PLN

Kontakt:
VS NDT Sp. z o.o
81-969 Gdynia Czechosłowacka 3