pl en sv

Vistal Ocynkownia Sp. z o.o.

NIP 958 146 23 78

REGON 193052659

KRS: 0000210244 , Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy : 1 550 000 PLN

Podstawowy zakres działalności firmy stanowią usługi w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych, jak również prefabrykacja drobnych konstrukcji stalowych. Spółka dysponuje liniami produkcyjnymi, gdzie równolegle wykonywane są procesy:

 • cynkowania ogniowego metodą zanurzeniową zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2011  el. o maksymalnych wymiarach:
  Długość 6800 mm, Wysokość 1800 mm, Szerokość 1150 mm;
 • cynkowania wysokotemperaturowego zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2011 el. o maksymalnych wymiarach: el. o maksymalnych wymiarach:
  Wysokość 600 mm, Szerokość 500 mm;
 • malowania proszkowego el. o maksymalnych wymiarach : długość 7200 mm, wysokość 2500 mm, szerokość 1600 mm.

Dodatkowo oferta obejmuje przygotowanie powierzchni przez czyszczenie strumieniowo – ścierne, co pozwalana na kompleksową realizację wszystkich etapów produkcji konstrukcji stalowych.

Posiadane certyfikaty :

 • ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością
 • PN-EN 1090-1+A1:2012 Zakładowa Kontrola Produkcji odnosząca się do wyrobu budowlanego: Asortyment małej architektury, infrastruktury komunikacyjnej i budownictwa przemysłowego w klasie EXC2 (PN-EN 1090-2+A1:2012)
 • ISO 3834-2:2005 System Zarządzania Jakością w Spawalnictwie
 • ISO/IEC 27001:2013 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Kontakt:
83-420 Liniewo, ul. Nasienna 13
tel. +48 58 687 82 85

 

 

 

Piki do pobrania:

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA KONSTRUKCJI DO CYNKOWANIA OGNIOWEGO

ULOTKA VISTAL OCYNKOWNIA SP. Z O.O.

FOLDER VISTAL OCYNKOWNIA SP. Z O.O.