Vistal Ocynkownia Sp. z o.o.

NIP 958 146 23 78

REGON 193052659

KRS : 0000210244 , Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy : 950 000 PLN opłacony w całości

Podstawowy zakres działalności firmy stanowią usługi w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego powłok stalowych, tj. cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe), cynkowanie wysokotemperaturowe (z odwirowaniem), metalizacja natryskowa oraz prefabrykacja krat pomostowych i drobnych konstrukcji stalowych. Powłoki wykonujemy zgodnie z normami branżowymi a system zarządzania jakością odpowiada wymogom ISO 9001:2008.

 

Kontakt:
Zakład Produkcyjny
83-420 Liniewo
ul.Nasienna 13
tel.+48 58 687 82 85
e-mail: sekretariat.ocynkownia@vistal.pl

Punkt Przyjęcia Towaru
81-198 Dębogórze ul. Rumska 12
tel. +48 602 783 574
e-mail:m.zakrzewska@vistal.pl