pl en de sv ru

Vistal Ocynkownia Sp. z o.o. Cynkowanie ogniowe

NIP 958 146 23 78

REGON 193052659

KRS : 0000210244 , Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy : 950 000 PLN

Podstawowy zakres działalności firmy stanowią usługi w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego powłok stalowych, tj. cynkowanie ogniowe (zanurzeniowe), cynkowanie wysokotemperaturowe (z odwirowaniem), metalizacja natryskowa oraz prefabrykacja krat pomostowych i drobnych konstrukcji stalowych. Powłoki wykonujemy zgodnie z normami branżowymi a system zarządzania jakością odpowiada wymogom ISO 9001:2008.

USŁUGI PODSTAWOWE:
• nałożenie powłoki cynkowej wg normy PN-EN ISO 1461,
• wykonanie obróbki wykańczającej po procesie cynkowania,
• rozładunek detali przed cynkowaniem (prosimy o dostarczanie elementów na paletach, w pojemnikach lub na przekładkach, umożliwi to nam sprawny rozładunek),
• załadunek detali po cynkowaniu (prosimy o odbieranie detali po cynkowaniu zakrytymi samochodami lub wyposażonymi w plandeki, uniemożliwi to wystąpienie tzw. „białej korozji” podczas transportu i ewentualne uszkodzenie powłoki podczas transportu, np. solanka na drogach zimą).
• bezpłatne konsultacje dotyczące przygotowania detali i konstrukcji do cynkowania ogniowego w naszej ocynkowni (prosimy o przesyłanie rysunków technicznych lub odręcznych rysunków w celu konsultacji).

USŁUGI DODATKOWE:
• możliwość wykonania usługi ekspresowej na „poczekaniu”
• specjalna obróbka wykańczająca po procesie cynkowania ogniowego dla elementów przeznaczonych do malowania proszkowego („na życzenie”, dopłata każdorazowo ustalana z klientem),
• specjalne pakowanie, składanie, montowanie elementów i konstrukcji po cynkowaniu ogniowym, które bezpośrednio z ocynkowni wysyłane są do klienta (po wcześniejszym ustaleniu w ocynkowni),
• możliwość zorganizowania transportu konstrukcji oraz detali po cynkowaniu ogniowym (wartość usługi ustalana każdorazowo z klientem).

JAKOŚĆ – PN-EN ISO 1461
Powłoka cynkowa powstająca podczas procesu ocynkowania detali lub konstrukcji musi spełniać wymagania określone w normie PN – EN ISO – 1461 „Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – wymagania i badania”, która jest tłumaczeniem niemieckiej wersji językowej EN ISO 1461:2009, stanowiącej wprowadzenie międzynarodowej ISO 1461:2009.
EN – Europaische Norm (European Standard), oznacza normę europejską.
EN ISO oznacza, normę europejską oraz normą międzynarodową.

Kontakt:
83-420 Liniewo, ul. Nasienna 13
tel.+48 58 687 82 85
mail: sekretariat.ocynkownia@vistal.pl

PRZYJĘCIA I WYDAWANIE TOWARU:
• Przyjęcie towaru od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00 do 20:00
• Przyjęcie towaru w sobotę 06:00 do 13:00
• Wydanie towaru od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 do 16:00
• Istnieje możliwość wydania towaru w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: 58 68 78 285

PUNKT PRZYJĘCIA TOWARU
81-198 Dębogórze ul. Rumska 12
tel. +48 602 783 574
e-mail: m.zakrzewska@vistal.pl

KONTAKT Z DZIAŁEM PRODUKCJI I PLANOWANIA:
tel. (58) 687 82 85
e-mail: sekretariat.ocynkownia@vistal.pl

SZEF PRODUKCJI OCYNKOWNI OGNIOWEJ
Robert Leszczyński
mob. +48 604 222 658
e-mail: r.leszczynski@vistal.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU
Maciej Sieciński
mob. +48 602 436 547
e-mail: m.siecinski@vistal.pl

KIEROWNIK OCYNKOWNI OGNIOWEJ
Michał Ozorowski
mob.+ 48 783 996 413
e-mail: m.ozorowski@vistal.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości co do prawidłowego wykonania elementu, konstrukcji przeznaczonej do cynkowania ogniowego, prosimy o kontakt po wcześniejszym przysłaniu szkicu, zdjęcia, lub rysunku technicznego (pocztą elektroniczną).