Vistal Ocynkownia Sp. z o.o.

NIP 958 146 23 78

REGON 193052659

KRS : 0000210244 , Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy : 950 000 PLN opłacony w całości

Podstawowy zakres działalności firmy stanowią usługi w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego powłok stalowych, tj. cynkowanie ogniowe, galwaniczne, fosforanowanie, metalizacja natryskowa a także usługi serwisowe polegające na wykonywaniu przeglądów technicznych oraz naprawy maszyn, urządzeń i narzędzi spawalniczych.

 

Kontakt:
81-969 Gdynia, ul. Czechosłowacka 3
o/ Liniewo
tel.+48 58 687 82 85
fax +48 58 687 83 63
83-420 Liniewo, ul. Nasienna 13
e-mail: sekretariat.ocynkownia@vistal.pl