pl en sv

Vistal Marine Sp. z o.o. w upadłości

NIP 958 166 36 97

REGON 221933700

KRS : 0000473012, Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy : 297 000 PLN

Kontakt:

ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia