pl en sv

Vistal Marine Sp. z o.o.

NIP 958 166 36 97

REGON 221933700

KRS : 0000473012, Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy : 297 000 PLN

Podstawowy zakres działalności firmy stanowią remonty i budowa jednostek pływających. Firma specjalizuje się także w prefabrykacji i montażu rurociągów oraz prefabrykacji konstrukcji stalowych.

Posiadane certyfikaty:
• ISO 9001-2008 System Zarządzania Jakością
• EN 1090-1
Spółka posiada również Koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na wytwarzanie i obrót elementów
i podzespołów wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

Kontakt:

ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia
tel.+48 58 770 29 27
fax +48 58 739 69 89
e-mail: stocznia@vistal.pl