pl en sv

Vistal Infrastructure Sp. z o.o.

NIP 958 161 43 22

REGON 220796773

KRS 0000330246  Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy :  1 550 400 PLN

Podstawowym zadaniem spółki jest pozyskiwanie i zarządzanie kontraktami w generalnym wykonawstwie zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Firma specjalizuje się w sektorze budownictwa kolejowego, mostowego i drogowego. Celem strategicznym są również inwestycje z zakresu budownictwa przemysłowego i użytkowego oraz obronności i bezpieczeństwa. Istotnym celem spółki będzie również pozyskiwanie kontraktów budowlanych na rynku skandynawskim, we współpracy ze spółką Vistål AB z siedzibą w Szwecji.  

Kontakt:
81-969 Gdynia, ul. Czechosłowacka 3
tel. +48 690 493 865
email: infrastructure@vistal.pl

VWP

Więcej o projekcie