pl en sv

Vistal Construction Sp. z o.o. w upadłości

NIP 958 157 57 63

REGON 220526826

KRS 0000294733, Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy : 200 000,00 PLN

Kontakt:
81-061 Gdynia ul. Hutnicza 40
tel. +48 58 663 90 03
fax +48 58 663 90 03
e-mail: vistal-construction@vistal.pl