pl en sv

Komunikaty prasowe

29 marca 2016 18:13

Grupa Vistal podpisuje kolejny kontrakt jako lider konsorcjum

Grupa Vistal pozyskała kolejny kontrakt, w  którym odegra rolę generalnego wykonawcy. Konsorcjum tworzone przez Vistal Gdynia SA (lider konsorcjum), „Most” sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) oraz „Polbud-Pomorze” sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) podpisało umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie (Zamawiający) na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Obwodnica Skawiny etap II – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na …

więcej >>

21 marca 2016 16:55

Vistal Gdynia S.A. po 2015 roku : Dobre wyniki finansowe, wzrost skali działalności, stabilny backlog, rekomendacja wypłaty dywidendy

Grupa Vistal wypracowała w 2015 roku przychody wynoszące 410,3 mln zł, co oznacza wzrost o 27% rok do roku.  Zyski EBIT i EBITDA wzrosły odpowiednio o 3% (do 28,0 mln zł z 27,1 mln zł) i 6% (do 42,1 mln zł z 39,6 mln zł). Zysk netto Grupy w 2015 roku wzrósł o blisko 16% i wyniósł 14,2 mln zł wobec …

więcej >>

15 lutego 2016 16:19

Vistal Gdynia rozpoczęła zasadniczą fazę realizacji projektu budowy elementów platformy wiertniczej Statoil

Grupa Vistal 15 lutego br. rozpoczęła zasadniczą fazę realizacji kontraktu o wartości 75,5 mln zł dotyczącego budowy elementów platformy wiertniczej Statoil na polu Johan Sverdrup. Z tej okazji zorganizowano uroczystość na terenie hali Vistal przy ul. Hutniczej 40 w Gdyni, w której udział wzięło kierownictwo projektu Johan Sverdrup z norweskich koncernów Aibel (zleceniodawcy projektu, wiodącego dostawcy konstrukcji w obszarze oil&gas …

więcej >>

4 grudnia 2015 18:43

Grupa Vistal pozyskuje kontrakt o wartości 71,6 mln zł na wykonanie konstrukcji nośnej mostu w ciągu drogi ekspresowej S7

Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, podpisała znaczącą umowę w segmencie infrastruktura. Jej przedmiotem jest wykonanie i montaż konstrukcji nośnej mostu realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek pododcinek „B” (węzeł Ostróda Północ – węzeł Ostróda Południe) od km …

więcej >>

27 listopada 2015 16:24

Grupa Vistal pozyskuje kolejny kontrakt na rynku skandynwaskim

Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, pozyskał kolejny kontrakt na rynku skandynawskim, w Szwecji. Umowa zawarta z HOCHTIEF Infrastructure GmbH z siedzibą w Niemczech Oddział w Szwecji dotyczy wykonania oraz montażu, przez Vistal Gdynia SA, konstrukcji stalowej obiektów mostowych w Sztokholmie w rejonie Västberga Allé. Wartość …

więcej >>